2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Stanowisko pracy biurowej

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 19, 2016

Praca biurowa niesie ze sobą obciążenia dla organizmu pracownika, o tym już nie trzeba przekonywać nikogo. Pracodawcy doceniają problem właściwej organizacji pracy, ale warto przypomnieć podstawowe kwestie.

Praca biurowa, zwłaszcza na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe podlega ochronie prawnej. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawcy maja w tym zakresie określone wymagania do spełnienia. Konkretnie są to wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz wymagania dotyczące organizacji pracy na takich stanowiskach. Przepisy wynikają wprost z Kodeksu Pracy i zebrano je w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Wspomniane przepisy dość ogólnie odnoszą się do kwestii pomieszczenia do pracy biurowej, oświetlenia, wentylacji, temperatury, przewietrzania, ponieważ te kwestie regulują inne przepisy. Bardziej szczegółowo odnoszą się do wyposażenia stanowisk pracy i rozmieszczenia poszczególnych elementów. Punktem wyjścia do kompletowania wyposażenia jest jak najmniejsze obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (wymagania znane z ergonomii).

Wymagania dotyczące parametrów monitora pominiemy, ponieważ bez ich spełnienia żaden monitor nie zostałby dopuszczony do sprzedaży. Ważna jest natomiast możliwość regulacji pochylenia monitora, jego wysokości oraz możliwość obracania wokół osi pionowej. Klawiatura również powinna mieć możliwość regulacji, aby można było przyjąć pozycję nie powodująca zmęczenia rąk.

Najwięcej wymagań dotyczy biurka i fotela biurowego (krzesła). Już wówczas rozporządzenie wspomina o możliwości regulacji wysokości stołu, co ułatwiłoby ustawienie klawiatury i monitora. Na razie jako zalecenie, więc biurek z regulacją wysokości nie ma zbyt wiele na rynku. A szkoda, ponieważ tego typu regulacja wraz z regulacja wysokości siedziska krzesła ułatwia przyjecie prawidłowej pozycji siedzącej. Dotyczy to zwłaszcza zachowanie kąta prostego między przedramieniem i ramieniem oraz pozycji nóg pod blatem. Wymagania dotyczące krzesła są dość klarowne, więc wystarczy je zacytować:

Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać:

a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

c) regulację wysokości siedziska w zakresie 400 do 500 mm, licząc od podłogi,

d) regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5 stopni do przodu i 30 stopni do tyłu,

e) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,

f) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni,

g) podłokietniki.

Jako uzupełnienie można dodać regulowany zagłówek oraz poduszkę za-lędźwiową, która wymusza przyjęcie prawidłowej pozycji. Ponadto w przepisach wspomniany jest również podnóżek. Jest to element konieczny dla płaskiego ustawienia stóp na podłodze przez pracowników o niższym wzroście. Brak regulacji wysokości stołu powoduje konieczność podwyższenia siedziska dla niskich pracowników, a tym samym stosowania podnóżka. Błędem jest stosowanie podnóżka w każdym przypadku, ponieważ podudzie musi opierać się na siedzisku, Jeśli to jest spełnione, to używanie podnóżka przynosi szkodę. Dobre fotele obrotowe maja obicia siedziska i oparcia wykonane z materiałów przewiewnych. Z pobiega to poceniu się, a tym samym radykalnemu obniżeniu komfortu pracy (zobacz ofertę www.ergo-fotel.pl/fotele-obrotowe).

Te wymagania warto spełnić również wówczas, kiedy pracujemy w domu. Zwłaszcza dobre biurko i krzesło biurowe uchroni nas przed nadmiernym zmęczeniem, a w dłuższym horyzoncie czasowym przed schorzeniami stawów i kręgosłupa.