2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Spotkanie Rady Sołeckiej w Sadku

by Marek Sokołowski on Wrzesień 28, 2014

W niedzielne popołudnie 28 września w świetlicy sołectwa Sadek, zebrała się Rada Sołecka, aby przyjąć uchwałę w sprawie planu rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego w roku 2015. Spotkanie poprowadzili: sołtys Zygmunt Matla i członek Rady Stefan Łękawski.

W gminie Szydłowiec od kilku lat Uchwałą Rady Miejskiej tworzony jest fundusz sołecki i środki dysponowane w Budżecie Miasta na ten cel, są często jedynymi pieniędzmi kierowanymi na wiejską cześć gminy. Wieś Sadek ze względu na ilość mieszkańców, może liczyć że otrzyma w 2015 roku z tego tytułu około 25 tysięcy złotych. Większość część tych pieniędzy mieszkańcy Sadku zamierzają przeznaczyć na kolejny etap remontu budynku starej szkoły pod potrzeby Rady Sołeckiej, Zespołu Ludowego „Kumosie” i strażaków z OSP Sadek.

W spotkaniu wzięli udział na zaproszenie sołtysa przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski i radny powiatowy i kandydat na burmistrza Artur Ludew.

Przewodniczący Rady poinformował mieszkańców o przeprowadzonych z budżetu powiatowego inwestycjach drogowych w Sadku oraz o planach na kolejne lata. Zapoznał się także z postulatami mieszkańców, wśród których była opinia, co do zimowego utrzymania chodników. Kandydujący na Burmistrza radny Artur Ludew zapoznał się oczekiwaniami mieszkańców co do inwestycji komunalnych. Rozżaleni mieszkańcy Sadku Komorniki skarżyli się szczególnie na zaniechanie przez obecne władze Gminy Szydłowiec, utwardzenia gminnego odcinaka drogi gruntowej, przy której położone są ich domy i to pomimo składanych od lat wniosków i petycji.