2021-04-19

Imieniny: Bernarda i Bazylego

Spotkanie podsumowujące konkurs literacki – „To nasze życie…”

by Bartosz Kaluga on Styczeń 22, 2014

Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości” napisał Paulo Coelho w utworze „Demon i panna Prym” i trzeba mu przyznać rację, bo przecież społeczeństwo składa się z poszczególnych jednostek, których losy tworzą historię danej miejscowości, kraju, a nawet ludzkości.

W 2012 r Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca wspólnie z Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek ogłosiły konkurs „To nasze życie…”. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Wpłynęło 55 prac, których autorzy piszą o swoim życiu, o życiu rodziny i bliskich im osób na przestrzeni wielu lat lub w jakimś ważnym dla nich czy dla kraju momencie historycznym. Niektórzy w swoich pracach przedstawiają sylwetki postaci zasłużonych dla lokalnego społeczeństwa i dla Polski. Dzięki tym pracom ich autorzy (żyjący i już nieżyjący) stworzyli obraz miasta i jego społeczności począwszy od początków XIX wieku aż do czasów nam współczesnych.

Zgłoszone do konkursu prace oceniła niezależna komisja powołana przez organizatorów w składzie: Agnieszka Chalastra przewodnicząca, Katarzyna Szeloch – Sułecka, Małgorzata Piwowarczyk oraz  Dorota Sikorska przyznając 7 nagród oraz 8 wyróżnień

Uczestnicy konkursu reprezentują różne grupy wiekowe i różne zawody, różny poziom wykształcenia. Najstarsi mają powyżej 80 lat, najmłodsi kilkanaście. Są wśród nich ludzie z wykształceniem podstawowym, średnim i wyższym; pracownicy fizyczni, rzemieślnicy, urzędnicy, nauczyciele, uczniowie. Wspomnienia nadesłane na konkurs, nawet te, które napłynęły już po terminie przyjmowania prac, mają wartość dokumentu. Ukazują Szydłowiec na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tworzą barwny, interesujący obraz miasta i jego mieszkańców. Dołączone do tekstu zdjęcia dokumentują opisywane wydarzenia Wspomnienia mieszkańców Szydłowca to niezwykła kronika miasta i okolic, historia, która ma nie tylko wartość poznawczą, ale również kształcącą. Już w starożytności uważano, że historia jest nauczycielką życia. Tego samego zdania był Karol Modzelewski, który napisał, że: „Każdy sposób myślenia o przeszłości wiąże się z jakimś sposobem wartościowania i rozumienia współczesnego świata”. Bezcenna jest wiedza o dawnym Szydłowcu, o historii miasta, wiedza o tych, którzy tu niegdyś żyli, pracowali, walczyli i budowali przyszłość dla dzieci, wnuków – jednym słowem dla przyszłych pokoleń. Osiągnięcia i sukcesy mogą się stać wzorem postępowania, a popełniane przez nich błędy stanowić przestrogę dla współczesnych pokoleń.

31 stycznia br. o godz. 17.00 Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca zapraszają do Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego spotkanie podsumowujące Konkurs Literacki „TO NASZE ŻYCIE…” w trakcie którego zostaną ogłoszone wyniki.