2019-04-23

Imieniny: Joanny i Zuzanny

Spotkanie miłośników historii Ziemi Szydłowieckiej

by Marek Sokołowski on Kwiecień 5, 2014

W piątek 4 kwietnia. o godz. 17:00 w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu prelekcję dotyczącą historycznej dokumentacji powiatu szydłowieckiego wygłosił dr Sebastian Piątkowski. Na spotkaniu zebrała się grupa około 20 uczestników, między innymi nauczycieli historii z powiatu szydłowieckiego. Ludzi którzy obdarzeni są wiedza, pasją, ale także chęcią odtwarzania i pogłębiania wiedzy o historii Powiatu. Historii która później zostanie przekazana następnym pokoleniom.

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Chalastra – Kierownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu. Pani kierownik już na początku poinformowała iż Towarzystwo jest otwarte na wszystkich, którym leży na sercu zgłębianie, gromadzenie i przekazywanie następnym pokoleniom wiedzy historycznej i tożsamości regionalnej.

Prelegent dr Piątkowski pracownik Archiwum Państwowego w Radomiu, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu, udzielił wielu interesujących rad jak poprowadzić takie towarzystwo, co zrobić aby miało oddźwięk wśród lokalnej społeczności. Podczas wykładu przekazał także informacje słuchaczom, które lata historii naszego powiatu są bogate w dokumentacje , które zaś przez czas i wydarzenia zostały zatarte.

Podczas spotkania poruszono tematy takie jak : pogłębianie wiedzy historycznej ,regionalnej i upowszechnianie jej w środowisku lokalnym ale także w ogólnopolskim. Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Szydłowieckiej organizator spotkania działa od 7 lutego br. Pomysłodawcom i inicjatorem założenia  Towarzystwa jest wicestarosta Roman Woźniak.

Towarzystwo zamierza realizować swoje cele poprzez inspirowanie i prowadzenie badań naukowych nad historią i dziedzictwem kulturowym Ziemi Szydłowieckiej oraz gromadzenie dokumentacji naukowej dotyczącej historii oraz zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym regionu. Ponadto TMHZS zamierza popularyzować wiedzę historyczną poprzez prelekcje, wykłady i odczyty oraz organizować konferencje, posiedzenia i zebrania naukowe.

Podczas spotkania Anna Lużyńska, pracownik Starostwa Powiatowego w Szydłowcu poinformowała wszystkich uczestników o funkcjonowaniu Cyfrowego Archiwum Powiatu Szydłowieckiego , które gromadzi, opracowuje i udostępnia on-line zdigitalizowane fotografie, nagrania dźwiękowe, nagrania wideo oraz dokumenty z zakresu historii społecznej z terenu Powiatu Szydłowieckiego.

 Tekst i zdjęcia: Agnieszka Gawor