2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Spotkanie gospodarczej rady

by Marek Sokołowski on Marzec 9, 2016

Społeczna Rada Gospodarcza na spotkaniu z udziałem burmistrza Artura Ludwa i przewodniczącego Rady Miejskiej  Artura Marka Koniarczyka oraz przewodniczącego Komisji Infrastruktury RM Arkadiusza Sokołowskiego, obradowała dziś nad zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania piaskowca jako produktu regionalnego. Poruszana była też kwestia ewentualnych ulg w podatku od nieruchomości ,dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób bezrobotnych.

W części spotkania uczestniczyli przedstawicie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy omówili nowe zasady ubezpieczeń w zakresie umów cywilnoprawnych. Omówiono również plan inwestycji Gminy Szydłowiec na 2016 rok oraz propozycje koncepcji zagospodarowania zalewu szydłowieckiego. W sprawach różnych poruszano propozycję programu kart rabatowych dla mieszkańców gminy od lokalnych placówek i przedsiębiorstw usługowych i handlowych oraz zagadnienia związane z ustawą o odpadach w zakresie jej uregulowań do podmiotów gospodarczych. Obradom SRG przewodniczył Marek Sokołowski. Społeczna Rada Gospodarcza jest organem doradczym i opiniującym, powołanym  zarządzeniem Burmistrza Szydłowca w 2015 roku.