2021-04-14

Imieniny: Zofii i Jana

Spotkania Czwartkowe

by Marek Sokołowski on Październik 22, 2013 · 7 komentarzy

W budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego w Szydłowcu 17 października, odbyła się wsparta pokazem multimedialnym prelekcja pt. „Szydłowieccy – właściciele Szydłowca i ich mecenat”. Organizatorem spotkania było Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, a prelekcja zainaugurowała zaplanowany cykl „Okruchy historii”.

Prelegentka Monika Sadura, kierownik działu Zbiorów Historycznych i Sztuki MLIM, zwróciła uwagę na rolę, jaką spełniały rody szlacheckie i magnackie w polskim osadnictwie i rozwoju kultury. Przykładem byli Szydłowieccy, wywodzący się z rodu Odrowążów. Wybierając małą osadę Szydłowiec na siedzibę rodową przyjęli od niej nazwisko, doprowadzili do przekształcenia jej w miasto i w czasach swoich rządów zapewnili mu pomyślność ekonomiczną. Decydując o budowie zamku, kościoła, wyznaczeniu trzech rynków miejskich zadecydowali o kształcie urbanistycznym miasta.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać informacji o kolejnych przedstawicielach rodu i ich zasługach dla Szydłowca. Duże zainteresowanie budziły prezentowane slajdy, zwłaszcza reprodukcje ilustracji z „Liber geneseos  illustris Familiae Schidloviciae” – kroniki rodu, przedstawiające miniatury z wizerunkami przedstawicieli rodu, których autorstwo przypisywane jest Stanisławowi Samostrzelnikowi. Z ciekawością obejrzano także zdjęcia z kolegiaty opatowskiej – miejsca pochówku ostatniego przedstawiciela rodu, Krzysztofa Szydłowieckiego.

 Prelekcja zgromadziła kilkadziesiąt osób – od uczniów miejscowych szkół do starszych mieszkańców. Podczas wymiany uwag po spotkaniu, dyskutowano o podziemiach miejscowej fary. Uczestników w szczególności interesowały legendarne przejście podziemne między zamkiem i kościołem. Pytano również o następne zaplanowane spotkania, doceniając inicjatywę upowszechniania historii miasta – zarówno tej najstarszej, jak i dziejów współczesnych.

 Zapraszamy na kolejne czwartkowe spotkanie z cyklu „Okruchy historii”,  poświęcone cechom rzemieślniczym w dawnym Szydłowcu, które odbędzie się  21 listopada 2013 o godz. 18-tej.

Prelekcja odbywa się przy współpracy z Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Zofia Radwańska MLIM w Szydłowcu