2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Ślubowali w Centrum Kształcenia

by Marek Sokołowski on Październik 2, 2014

Ślubowanie pierwszych klas w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu, miało dziś szczególny charakter. Przy licznie wypełnionej nauczycielami, rodzicami i gośćmi sali, ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych tej Placówki. Wśród nich po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych.

Decyzjami Zarządu i Rady Powiatu utworzono bowiem w CKZiU Publiczne Gimnazjum Specjalne. Za 350 tysięcy złotych z budżetu powiatowego, przygotowano nowe sale lekcyjne i zakupiono konieczne wyposażenie. Razem w pierwszej klasie gimnazjum i w klasach zawodowych, z kształcenia specjalnego w CKZiU korzysta 34 uczniów. Placówka daję pracę pełnoetatową i na części etatu, ze względu na charakter Szkół zbliżonej liczbie nauczycieli .

W ceremonii ślubowania uczestniczyła dyrektor radomskiej delegatury Kuratorium Mazowieckiego Dorota Sokołowska, dziekan ks. kan. Adam Radzimirski oraz szydłowieccy samorządowcy ze starostą Włodzimierzem Górlickim.

Dyrektor Sławomir Drabik podziękował okolicznościowymi dyplomami osobom zaangażowanym w projekt., dzięki któremu od 1 września Placówka poszerzyła swoja ofertę nauczania specjalnego o poziom gimnazjalny. W planach jak mówił starosta Górlicki, jest jeszcze organizacja nauczania na poziomie specjalnej szkoły podstawowej. Szkolnictwo specjalne różnych poziomów jest bowiem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu jest publiczną jednostką oświatową, w skład której wchodzą: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Publiczne Gimnazjum Specjalne oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Kandydaci do szkół specjalnych muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny oraz świadectwo ukończenia gimnazjum. Dużą pomocą w tym zakresie zarówno rodzicom jak i dzieciom świadczy powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.