2019-04-26

Imieniny: Jana i Juliusza

Słowo od Wydawcy: Zmiany a Nasza Lokalna Rzeczywistość

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 24, 2013

PORTAL SZYDŁOWIECKI to serwis internetowy, którego celem jest prezentacja szerokiego spectrum informacji dotyczących naszego regionu, a szczególnie powiatu szydłowieckiego. Chciałbym również, aby PORTAL SZYDŁOWIECKI stał się platformą komunikacji pomiędzy samorządowcami i wyborcami. Jednak aby ten drugi cel osiągnąć wymagana będzie aktywność obydwu stron – w co gorąco wierzę – ponieważ do chwili obecnej nie doczekaliśmy się na naszym lokalnym rynku w pełni obiektywnego medium internetowego, oferującego otwartą dyskusję na różne tematy.

Dlaczego

Nowe millenium przyniosło wiele rewolucyjnych zmian, które miały istotny wpływ na zmiany cywilizacyjne w poszczególnych dziedzinach. Jedną z nich która sprawiła powstanie nowej rzeczywistości, był rozwój Internetu. To Internet zintensyfikował zmiany globalizacyjne, sprawił, że świat jeszcze bardziej przyśpieszył, włączył kolejny bieg który nie jest już obsługiwany przez stare „silniki”. Jak trafnie to ujął R. Kapuściński w  Lapidarium V „Dzisiaj, w dobie rewolucji elektronicznej, kiedy co kilka lat wprowadza się nowe technologie i systemy komunikacji – różnice pokoleniowe to również różnice cywilizacyjne”.

To dzięki rozwojowi Internetu świat stał się prawdziwie „globalną wioską” i pozwolił małym firmom oferować swoje usługi globalnie. Tym samym stare modele biznesowe przestały obowiązywać. Wiele firm dąży do stabilizacji w czasach kryzysu, jednak taki stan jest niezwykle trudno osiągnąć ponieważ zmieniły się obowiązujące modele biznesowe. Zmienił się świat, codzienne problemy, wyzwania. Zmienił się model biznesowy. Doszło do ‘paradoksu sytuacji’ w której to na dobrą sprawę jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Dlatego na rynku najlepiej radzą sobie elastyczni, innowacyjni, gotowi na szybkie zmiany. Ten kto stoi w miejscu nie ma szans na przetrwanie.

To samo dotyczy rynku prasy. W wyniku rewolucji internetowej zmienia się sposób zaspokajania wiedzy informacyjnej. Umiera pokolenie czytelników, powstaje natomiast pokolenie „konsumentów informacji”. Newsweek pod koniec ubiegłego roku wycofał wydanie papierowe i skupił się na budowaniu wartościowej treści w Internecie. Zarząd Newsweek’a doskonale zrozumiał, gdzie jest przyszłość i ukierunkował się na nową rzeczywistość wiedząc, że kto pierwszy tam się zakorzeni ten wygra.

Zmiany a nasza lokalna rzeczywistość

Jak powyższe zmiany mają się do naszej lokalnej rzeczywistości, gdzie chcą nie chcąc, główne trendy docierają o wiele później? Zacznijmy od kilku danych na temat zaspokajania informacji o swoim regionie przez użytkowników Internetu.

Według badań przeprowadzonych przez Polskie Badania Internetu 93% internautów w wieku 18-54 lat wiedzę na temat swojej miejscowości (regionu) czerpie z Internetu. Z wyżej wymienionej grupy aż 78% czerpie wiedzę o planowanych imprezach i wydarzeniach z Internetu, a 75% uzyskuje poprzez korzystanie z Internetu informacje na temat komunikacji miejskiej. Internauci chętnie dzielą się również wiedzą/informacji o swoim regionie w sieci – obecnie czyni to już 71% internautów. Badania Megapanel pokazują jak wzrosła liczba użytkowników oraz zasięg serwisów z informacjami typowo lokalnymi i regionalnymi. W 2006 serwisy te miały 5 mln użytkowników i 41% zasięg, natomiast we wrześniu 2011 liczba użytkowników wzrosła do 12 mln, a zasięg tych serwisów do 62%.

Tym samym uruchomienie niniejszego serwisu wchodzi w główny nurt powstawania portali internetowych z informacjami lokalnymi i regionalnymi. Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę z  realiów naszego regionu, gdzie zasięg Internetu nie jest tak duży jak w pozostałych częściach kraju – nie mówiąc już o krajach zachodnich – i mogących wyniknąć z tego problemów z dotarciem przekazu informacyjnego do wszystkich mieszkańców naszego regionu tylko poprzez internetowe wydanie. Mimo tego będziemy starali się wypełnić lukę jaką jest brak w pełni obiektywnego medium informacyjnego w powiecie szydłowieckim. Czyli takiego, którego zadaniem nie jest informowanie swoich czytelników poprzez zamieszczanie informacji typu „kopiuj-wklej” od lokalnych instytucji samorządowych, a bezstronne (i krytyczne jeśli będzie taka potrzeba) analizowanie i opisywanie zaistniałych wydarzeń w naszym regionie.

Serwis Internetowy, a nie blog o Szydłowcu

Celem zespołu PORTALU SZYDŁOWIECKIEGO jest utworzenie serwisu, który będzie prezentował szeroki spectrum informacji dotyczących naszego regionu, a szczególnie powiatu szydłowieckiego. Chciałbym, aby za pośrednictwem portalu docierały do użytkowników informacje, które będą informowały na bieżąco o aktualnych wydarzeniach z naszego powiatu. Informacje, które mają wpływ na jakość życia w powiecie, ułatwiające funkcjonowanie, a także spędzanie wolnego czasu.

Oczywiście mam świadomość, że na naszym rynku lokalnym działają różne blogi o Szydłowcu czy odnoszące się tematycznie do okolicznych miejscowości. Jednak forma jak i zakres prezentowanych informacji odbiega w znaczącym stopniu od tego za co przyjęło się ogólnie uważać profesjonalne media. Dlatego dużą wartością dodaną naszego portalu jest osoba Marka Sokołowskiego, który podjął się funkcji redaktora naczelnego, a mającego bogate doświadczenie w tworzeniu lokalnej prasy i bloga informacyjnego „Dom na Skale”. Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy będziemy mogli już od samego początku zaoferować naszym czytelnikom zawartość merytoryczną portalu o najwyższej jakości i pracować dalej nad jego intensywnym rozwojem.

Niemniej jednak nasze poglądy na otaczającą nas rzeczywistość mogą być różne. Portal jednak ten z założenia ma być platformą wymiany informacji dla wszystkich zainteresowanych stron chcących aktywnie brać udział  bez względu na prezentowane opcje polityczne. Dlatego pozostawiamy otwarte drzwi dla wszystkich osób, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez niniejszy portal. Tym samym zapraszamy szczególnie samorządowców ze wszystkich gmin do dzielenie się opinią na łamach naszego portalu, tak aby mogli jawnie prezentować swoje opinie i informować o swoich działaniach wyborców. Mam również ogromną nadzieję, że w rozbudowie portalu będą uczestniczyć nasi czytelnicy (którzy to w najbliższej przyszłości ponownie ruszą do urn wyborczych) dzięki czemu portal ten stanie się również forum wymiany myśli pomiędzy samorządowcami i wyborcami.

Dodatkowo umożliwiamy naszym czytelnikom nadsyłali informacji o tym co się dzieje w naszym powiecie, alarmowanie o różnych absurdach czy niekompetencji urzędników. Mając na uwadze również naszą niewielką społeczność, zachęcam czytelników portalu do przesyłania informacji, fotorelacji z ciekawych wydarzeń, czy nawet zdjęć z podróży, które wydają się być wartymi podzielenia na łamach naszego portalu.

Siła Social Media

PORTAL SZYDŁOWIECKI zintegrowaliśmy z takimi portalami społecznościowymi jak i Facebook, czy Twitter, tak aby wszyscy mogli jawnie komentować wpisy. Integracja z social media wiąże się z dwoma założeniami. Jednym z nich jest aktywizacja użytkowników (szczególnie młodzieży) do większego zainteresowania lokalnymi sprawami. Zarówno tych którzy nadal mieszkają w naszym regionie, jak i tych którzy mieszkają już poza obszarem powiatu szydłowieckiego (czy to w kraju czy zagranicą) i chcieliby nie tylko przeczytać informacje na temat regionu ich pochodzenia, ale także podzielić się ciekawymi informacjami i spostrzeżeniami.

Drugie założenie dotyczy samej formy aktywizacji – czyli głównie komentarzy. Internet ma to do siebie, że bardzo łatwo przedstawić się świecie wirtualnym jako inna osoba, niż ta którą jesteśmy w świecie realnym. Łatwiej też coś skomentować, a będąc osobą anonimową czujemy się bardziej bezkarni w formie wypowiedzi. Wystarczy przeczytać komentarze na głównych portalach internetowych – szczególnie przy tematach politycznych – i wtedy zaobserwujemy, że to co najgorsze, najbardziej skrajne poglądy, przybierają najczęściej formę anonimową.

Mając na uwadze naszą małą społeczność i fakt, że duża część użytkowników może znać się pośrednio, integracja z social media (w mojej opinii) daje nadzieję (być może złudną) uniknięcia wulgaryzacji języka i utrzymaniu poziomu komentarzy, który nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm i netykiety.

 

Mieszkańcy powiatu szydłowieckiego potrzebują portalu informacyjnego, który będzie jawnie omawiał zaistniałe problemy w naszym regionie. Serwisu na łamach którego będą mogli obserwować działania samorządowców i rozliczać ich za efekty ich działalności. Początki są zawsze trudne i na pewno nie ustrzeżemy się przed błędami, ale mamy ambicję utworzyć portal, który będzie głównym źródłem wiadomości o naszym regionie. Zapraszam wszystkich użytkowników do aktywnego udziału w tworzeniu wartościowej treści na portalu i komentowaniu omawianych wydarzeń.

Wydawca Portalu Szydłowieckiego

Bartosz Kaluga