2021-04-19

Imieniny: Bernarda i Bazylego

Słowo od Redaktora: Nowe media, nowy Portal

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 24, 2013 · 2 komentarze

Portal Internetowy to zasadniczo rodzaj platformy służącej pośredniczeniu w przekazie informacji i bramy umożliwiającej dostęp do ogromnej ilości informacji. Budowanie tego zasobu informacji będzie owocem pracy zespołu, a także każdego zainteresowanego przekazaniem informacji, tekstów publicystycznych, fotografii, czy plików multimedialnych. Może być dziełem każdego z nas.

W 2005 roku zacząłem tworzyć stronę internetową miesięcznika „Dom na Skale”, wydawcą drukowanej wersji była parafia św. Zygmunta w Szydłowcu. W przestrzeni internetowej w naszym środowisku lokalnym funkcjonowało wcześniej przez jakiś czas tylko forum Macieja Jerza, radnego Rady Powiatu w Szydłowcu. Przez osiem lat moja aktywność medialna związana była w głównej mierze ze stroną www.domnaskale.net.pl. Mam nadzieję, że stronę tą będę nadal prowadził w formie bardziej osobistej, domowej, moje medialne zaangażowanie przenosząc na nowy Portal, będący odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w tym rzeczywistości medialnej. Moje zaangażowanie w Portal Szydłowiecki jest także odpowiedzią na inicjatywę młodych ludzi, którzy wnoszą nowe kompetencje i nowy zapał oraz otwarcie na środowisko, pomysły i problemy osób młodych. Cieszy mnie fakt, że mogę twórczo uczestniczyć w tym projekcie.

Portal Internetowy to zasadniczo rodzaj platformy służącej pośredniczeniu w przekazie informacji i bramy umożliwiającej dostęp do ogromnej ilości informacji. Budowanie tego zasobu informacji będzie owocem pracy zespołu, a także każdego zainteresowanego przekazaniem informacji, tekstów publicystycznych, fotografii, czy plików multimedialnych. Może być dziełem każdego z nas.

Portal Szydłowiecki z założenia jest także rodzajem gazety internetowej, rodzajem periodyku ukierunkowanego na nasze lokalne podwórko. Chcielibyśmy objąć zasięgiem informacyjnym cały powiat szydłowiecki, a także sąsiadujące z nim Gminy Borkowice i Wierzbica. Z natury rzeczy szczególnie naszym zainteresowaniem obejmiemy gminę i miasto Szydłowiec, stolicę Powiatu, jedyny ośrodek miejski, o znacznym potencjale społecznym, kulturalnym a także gospodarczym.

Tworząc Portal informacyjny, będziemy starali się zauważać aktywność obywatelską. Inicjatywy społeczne, bo po części tego rodzaju inicjatywą jest ten Portal.

Razem możemy tworzyć „ siłę grup internetowych”, które będą miała wpływ na lokalna społeczność, jednak nie metodą podsycania sieciowej agresji, wyzwisk a awantury, a przez budowania relacji, siłę argumentów, opiniotwórczą rangę portalu i jego walor w zakresie komunikacji społecznej. Ważne, więc są dla nas opinie, komentarze, reakcje czytelników i współtwórców jego zasobów. Budują one nasz społeczny potencjał, wobec choćby władzy lokalnej, a także służą dialogowi i wymianie poglądów na wiele istotnych i mniej istotnych kwestii.

Portal ma także ten walor, że wiele kwestii może dokonywać się niemal natychmiast. Istotnym czynnikiem jest tutaj zintegrowanie z mediami społecznościowymi, w tym zakresie każdy z nas może być aktywny i opiniotwórczy. Tradycyjne, drukowane media są zawsze o krok, godzinę, dzień czy tydzień w tyle. Krótkie informacje wymagają pogłębienia, publicystyki w tym zakresie także będziemy starali się być aktywni i otwarcie na środowiskowe tematy, działy wyeksponowane na Portalu.

Media to w obecnej rzeczywistości, to często niestety narzędzie manipulacji i propagandy, służące określonym grupom i układom, mniej lub bardziej zamkniętym. Tworząc Portal Szydłowiecki, z wami i dla was, Drodzy Internauci, mamy nadzieję być od tego wolni. Mamy świadomość odpowiedzialności za słowo i obraz, chcielibyśmy dawać świadectwo prawdzie. Czy nam się ten zamiar powiedzie, oceniajcie to codziennie sami. Zapraszamy w każdą pogodę. Bądźcie z nami!

Redaktor Naczelny Portalu Szydłowieckiego

Marek Sokołowski