2021-04-12

Imieniny: Roberta i Serwacego

SLD- owska debata o przyszłości w Starostwie

by pa pa on Lipiec 6, 2013

W sali konferencyjnej szydłowieckiego Starostwa 6 lipca, obradowała Mazowieckiej Rada Wojewódzka.  SLD podsumowała ogólnopolską kampanię „Walka o pracę”. Na miejscu lewicowców powitała grupka szydłowieckiej młodzieży z banerem Obozu Narodowo-Radykalnego. „Folwark na Wiejskiej już nie wystarcza, trzeba omamiać też małe miasta?” – Tak retorycznie narodowcy, pytali wchodzących na obrady. Padały także okrzyki: „Precz z komuną”, „SLD – KGB”.


Powiat szydłowiecki z uwagi na swe wysokie bezrobocie, znany został za dobry kontrapunkt dla politycznych tez lewicowej partii i jej ofensywy programowej. Obrady otworzył przewodniczący Leszek Miller.

W przemówieniu z przekąsem porównywał czasy sprzed i po kapitalistycznym przełomie. Mówił „obiecywali życie udane zamiast udawanego. Tymczasem mamy przede wszystkim nieudawaną biedę…. Zadeklarował, że SLD jest gotowe z powrotem wziąć władzę. Miller, przedstawił program gospodarczy i program w sprawie pracy. Odnosząc się do Szydłowca, podkreślił, że tutaj chce się upomnieć wraz ze związkami zawodowymi o godną pracę i godziwą pracę. To w tym mieście w miejsce sprawnie prosperujących Zakładów Elektroniki Przemysłowej pojawiły się kolejki w urzędzie pracy. Zakład zatrudniał połowę bezrobotnych mieszkańców Szydłowca. W sytuacji gospodarczej w Polsce następują negatywne zmiany. Bezrobocie oscyluje wokół 15 proc., mamy prawie 2,5 miliona bezrobotnych. Drastycznie spada PKB. Polska gospodarka ostro zwalnia, marnotrawione są miliardy środków publicznych mówił L. Miller.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele OPZZ. Przewodniczący Jan Guz zagrzewał do walki o prawa pracownicze. W emocjonalnym przemówieniu apelował „Chodźcie z nami!”. Matki pierwszego kwartału mogły wywalczyć swoje to i związki powinny też wywalczyć to, o co walczą! Razem dojdziemy do celu.”

Paulina Piechna-Więckiewicz wiceprzewodnicząca SLD przedstawiła multimedialną prezentację, odnoszącą się do rynku pracy z uwzględnieniem szans młodych ludzi. Zaprezentowano także infografikę wideo, z dziesiątką najmocniej dotkniętych bezrobociem powiatów w Polsce.

Szef mazowieckiego SLD, Włodzimierz Czarzasty, który prowadził spotkanie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ostro zaatakował Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika. Wołał „Nie dość, że doprowadził Pan do bankructwa największe województwu w Polsce, doprowadził pan do zamknięcia lotniska w Modlinie, to jeszcze ma Pan na swoim terenie dwa powiatu o największym bezrobociu w Polsce, będące w dziesiątce tych z największym bezrobociem. Wstyd – grzmiał z mównicy W. Czarzasty”.

Na zakończenie spotkania SLD w „mieście bezrobocia” zaprezentowano12 punktową deklarację dla Polski. Przedstawił ją Piotr Skwierczyński, przewodniczący Rady Powiatowej SLD.

Wśród deklarowanych propozycji są odmrożenie środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem ich na aktywizację osób bezrobotnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy, kształtowanie przyjaznych warunków dla tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez obniżenie obciążeń wynikających w faktu prowadzenia działalności gospodarczej, pierwsza praca dla młodych. Zero zł do ZUS przez pierwsze 18 miesięcy dla pierwszego i drugiego pracownika. Podniesienie płacy minimalnej. Aktywny udział gmin w tworzeniu miejsc pracy. Reaktywacja szkolnictwa zawodowego, odbiurokratyzowanie i reorganizacja Urzędów Pracy,