2021-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

Rynek Wielki w przebudowie

by Marek Sokołowski on Październik 17, 2013

Rozpoczęto prace przy modernizacji płyty Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej w Szydłowcu. Prace wykonywane są w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach rewitalizacji centrum Szydłowca, wymienione zostaną lampy oświetlenia ulicznego oraz płyty rynku i deptaka, zdemontowana kostka brukowa i ułożona nowa nawierzchnia z kostki granitowej. Pojawią się oznakowania miejsc historycznych i zabytkowych, które usprawnią poruszanie się po interesującej turystycznie przestrzeni. Z myślą o odpoczynku mieszkańców i zwiedzających stworzone zostaną oazy zieleni na płycie Rynku Wielkiego wraz z małą architekturą. Ten etap prac pochłonie ponad 6 milionów złotych i zakończy się w przyszłym roku. Prace budowlane zaplanowano tak, aby zminimalizować wynikające z tego uciążliwości dla mieszkańców i gości Szydłowca.

Obecnie prowadzone są także prace rewitalizacyjne szydłowieckiego zamku – gotycko renesansowej siedziby Szydłowieckich i Radziwiłłów i prace  zagospodarowania Parku Radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej. Całość kosztów prac rewitalizacyjnych objętych projektem, ma razem kosztować blisko 30 milionów złotych, z tego prawie 4, 5 miliona będzie pochodzić z budżetu Gminy Szydłowiec.