2019-04-19

Imieniny: Bernarda i Bazylego

Rusza projekt ”Moja firma – moją szansą”

by Bartosz Kaluga on Grudzień 29, 2013

Celem projektu „Moja firma – moją szansą” jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywne wspieranie samozatrudnienia poprzez zarejestrowanie 70 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa mazowieckiego. Projekt zakłada wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz specjalistyczne, jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. złotych, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości do 1400 zł.

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne bez względu na status na rynku pracy (minimum 50 proc.) oraz osoby bezrobotne, które ukończyły 50 lat i mieszkają w Warszawie lub na terenie województwa mazowieckiego. Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie posiada i nie posiadała lub posiada nieaktywny wpis do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym, m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej) w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i planuje zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Uczestnik projektu, który otrzyma środki na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany będzie prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie będą  określone w regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacyjnym i pozostałymi załącznikami dostępne będą na stronie internetowej, na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji, w zakładce Projekty własne →Projekty realizowane →”Moja firma – moją szansą” oraz w Biurze projektu w Warszawie:
–  ul. Ciołka 10A, pokój 406, 407 ( IV piętro);
–  ul. Młynarska 16 (parter);
–  w filiach Biura projektu w Ciechanowie, Płocku, Radomiu, Ostrołęce i Siedlcach (filie WUP).

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą

od 2 do 17  stycznia 2014 r. w godz. 8.00 -16.00

Źródło: WUP Mazowsze

Zachęcamy mieszkańców Powiatu Szydłowieckiego do udziału w projekcie i dzielenia się informacją z osobami potencjalnie zainteresowanymi projektem.

Czytaj więcej na: http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1515905443