2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Rozpoczęły się obchody 78 rocznicy Bitwy pod Barakiem

by Marek Sokołowski on Wrzesień 7, 2017

Wieczorem 7 września na Rynku Wielkim, rozpoczęto dwudniowe obchody 78 rocznicy Bitwy pod Barakiem. Rozpoczęła je Orkiestra Reprezentacyjna pokazem musztry paradnej. Orkiestrę i kompanie reprezentacyjną powitała w naszym mieście dyrektor Maria Michajłow z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Musztrę paradną oglądała liczna publiczność. Następnie na kwaterach wojennych żołnierzy poległych w Bitwie pod Barakiem odbył się Apel Poległych poprowadzony przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

Modlitwy za poległych poprowadzili ks. kan. Adam Radzimirski i ks. płk. Ryszard Preuus kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych obrońców Ojczyzny, wśród nich  rodzina poległego 8 września pod wsią Barak por. rez. Józefa Kopytka, przedwojennego nauczyciela z Ujazdu. Bratanek ś.p. por. Józefa Kopytka, Lucjan Kopytek z rodzina przed uroczystością odwiedził miejsce bitwy i złożył kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzom Września 1939. Wspominał stryja, który ostatni raz rodzinny dom odwiedził 26 sierpnia 1939, który pomimo rozbicia swego oddziału z 25 puku piechoty, nadal kontynuował walkę po przyłączeniu do 36 Dywizji Piechoty i poległ na szydłowieckiej ziemi.

Wzniesiony w 1981 roku pomnik, przed trzema laty został zdemontowany, a w pierwszej połowie sierpnia ekipa budowlana ustawiła go w nowym miejscu. Przez ponad 30 lat ekspozycji w bliskości drogi krajowej i przez blisko trzy lata składowania w niekorzystnych warunkach, wymaga pilnej konserwacji. Przed 10 laty Zespołowi Szkół uchwałą Rady Powiatu na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Zespół Szkół przy ulicy Kościuszki nazwano imieniem Korpusu Ochrony Pogranicza. Przed Od tego czasu obchody rocznicowe nabrały szczególnego charakteru, i trwają dwa dni.  8 września w kościele św. Zygmunta bedzie odprawiona msza święta za poległych żołnierzy a nastepnie uroczystość patriotyczna na terenie ZS im. KOP przy Pomniku Chwały KOP,  połączona z obchodami 78 rocznicy Bitwy pod Barakiem.