2019-06-18

Imieniny: Wincentego i Wodzisława

Rozmowa ze Sławomirem Bińkowskim

by Bartosz Kaluga on Październik 11, 2013

O tym jakie zadania stoją przed Radą Gminy Jastrząb, jakie priorytety ma nowy przewodniczący i jak układa się jego współpraca z pełniącym obowiązki wójta panem Rutkowskim, a także o obecnej sytuacji Rady i Gminy opowiedział Sławomir Bińkowski w rozmowie z Joanną Krogulec. 

Z jakich powodów radni odwołali Pana Sławomira Lecha z funkcji przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębiu?

Zaistniała potrzeba zmian osobowych w Radzie Gminy i była to w pełni przemyślana decyzja grupy radnych.

Zatem co chciałby Pan zmienić w dotychczasowym funkcjonowaniu Rady? Jak wyobraża sobie Pan dalszą pracę Rady?

Na dzień dzisiejszy nie planuje żadnych zmian w działalności rady, ale mam nadzieje, że dalsze funkcjonowanie Rady będzie poparte dojrzałymi i przemyślanymi decyzjami radnych.

Czy ma Pan już obrane priorytety związane z Pana nową funkcją?

Priorytetem byłyby inwestycje i przedsięwzięcia budowlane, niestety w obecnej sytuacji Gminy jak i w następnych latach jest to praktyczne niemożliwe.

W takim razie jak Pan ocenia bieżącą sytuację Rady Gminy w Jastrzębiu?

Na ocenę bieżącej sytuacji jest jeszcze za wcześnie w związku z tym na razie powstrzymam się od odpowiedzi na to pytanie.

Czy będzie Pan dążył do tego, aby w radzie panowała zgoda? Co zrobi Pan, aby wszyscy radni mówili jednym głosem i czy w ogóle jest to możliwe?

Nie jest to „łatwa” rada, mamy w niej odczynienia z wieloma indywidualnościami z wyrobionym już zdaniem. Oczywiście, że będę starał się aby w radzie panowała zgoda, jednak z pewną grupą radnych będzie to bardzo trudne, a wręcz niemożliwe aby wszyscy mówili jednym głosem.

Jakie zadania stoją przed Radą Gminy Jastrząb w najbliższym czasie?

Bardzo ważnym i priorytetowym zadaniem w najbliższym czasie będzie opracowanie i uchwalenie budżetu Gminy na 2014 rok, takiego budżetu który gwarantowałby przede wszystkim niezakłócone wykonywanie przez Gminę jej zadań i obowiązków wobec mieszkańców. Uchwalenie budżetu w takiej formie jest możliwe jedynie w drodze kompromisów poszczególnych radnych, pomiędzy ich partykularnymi interesami, a nadrzędnym interesem Gminy, ponadto wymaga logicznej oceny stanu finansów Gminy i autentycznej troski o jej mieszkańców.

Czy może nam Pan zdradzić jak wygląda współpraca z pełniącym obowiązki wójta Panem Rutkowskim?

Do tej pory moje rozmowy z Panem wójtem były konkretne i bardzo rzeczowe. Myślę, że współpraca z wójtem będzie się układała pomyślnie dla obydwu stron, chociaż w obecnej sytuacji finansowej Gminy pomiędzy nami mogą wystąpić różnice zdań, które mam nadzieje szybko znajdą rozwiązanie. Nadmieniam, iż Pan Rutkowski zastał Gminę w katastrofalnej sytuacji finansowej.

Czego najbardziej obawia się nowy przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu?

Decyzji radnych, które mogłyby szkodzić Gminie i jej mieszkańcom, jednak mam nadzieję, że takich decyzji nie będzie.

Przejdźmy do bardzo popularnego tematu na łamach Portalu Szydłowieckiego, jakim jest tematyka lokalizacji farm wiatrowych w Gminie Jastrząb. Jak ocenia Pan dotychczasową politykę samorządu odnośnie elektrowni wiatrowych?

Myślę, że był to błąd, bo radni mają obowiązek służyć mieszkańcom, a skoro mieszkańcy się nie zgadzają na tę inwestycję to radni nie mogą być w konflikcie ze swoimi wyborcami. Osobiście nie jestem przeciwnikiem farm wiatrowych, ale jestem zdecydowanym przeciwnikiem ich lokalizacji na terenie naszej Gminy.

Czy w Pana ocenie istnieje jeszcze ryzyko, że wiatraki powstaną w Gminie Jastrząb?

Ryzyko istnieje zawsze, bo procedura wdrażania tej inwestycji została uruchomiona i być może nie będziemy w stanie tego zatrzymać, ale na pewno będę robił wszystko żeby do tej inwestycji w obecnej sytuacji nie dopuścić.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Joanna Krogulec