2019-01-20

Imieniny: Eleonory i Feliksa

Rozmowa z zastępcą burmistrza

by Bartosz Kaluga on Listopad 4, 2013

remont rynek w szydłowcu

remont rynku w Szydłowcu. Na zdjęciu ratusz w Szydłowcu

Niedawno rozpoczęto prace remontowe, które mają zagospodarować  Rynek Wielki,  ulicę Radomską i Skwer Staromiejski w Szydłowcu. Jest to kolejny etap pracy związany z realizowaniem projektu pn. ”Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu”. Z tej okazji specjalnie dla naszych czytelników rozmowa z Zastępcą Burmistrza Krzysztofem Ziółkowskim, który koordynuje prace związane z projektem.

Rynek i ulica Radomska zaczynają zamieniać się w plac budowy, jaki jest przewidywany czas trwania prac, kiedy będzie ich zakończenie?

Planowane zakończenie wszystkich prac objętych zakresem robót, w przypadku tego zadania to koniec sierpnia 2014r. – termin zawarty w umowie.

Jak zostanie rozwiązany problem dojazdu do punktów usługowych, sklepów, restauracji, aptek?

Na czas wykonywania robót na placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej została opracowana przez wykonawcę tymczasowa organizacja ruchu, którą zatwierdziły organy do tego powołane. Prace są tak prowadzone, aby ruch samochodów osobowych i do 3.5 T był utrzymany w tych miejscach w których nie kolidował będzie z prowadzonymi robotami. Podczas prac ruch będzie odbywać się na zmiennych zasadach.  Z tego co zaobserwowaliśmy ruch odbywa się w miarę sprawnie bez większych problemów. Dojazd do ulicy Kieleckiej, po dniu 11 października, kiedy to wystąpiły problemy, które zgłosili do Urzędu Miejskiego właściciele został rozwiązany .Obecnie kiedy występuje konieczność zamknięcia ruchu w ulicę Kielecką od strony  placu Rynek Wielki, zostaje dopuszczony ruch w tą ulicę od strony ulic Zakościelnej i Kościuszki.

Przed rozpoczęciem prac remontowych w miesiącu czerwcu i lipcu  zaprosiliśmy właścicieli i prowadzących działalność na spotkania informacyjne. Ci którzy skorzystali z zaproszenia i byli obecni zostali zapoznani z zakresem robót, terminami ich realizacji oraz przedstawili swoje uwagi. Obecnie jest to trzeci rok realizacji projektu pn. ”Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu…”. Wiadomym było, iż kolejnym etapem będą prace rewitalizacyjne na Placu Rynek Wielkim, ulicy Radomskiej i Skwerze Staromiejskim, a co się z tym wiąże wystąpią utrudnienia w ruchu. Jak już podkreślałem wcześniej, ruch nie będzie zamknięty całkowicie. Sukcesywnie staramy się umożliwić jak nie z jednej to drugiej strony dojazd do mieszkań czy punktów usługowych. Jeśli chodzi o ruch pieszych to ma być przez cały czas umożliwiony, nawet podczas wykopów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom możliwości bezpiecznego poruszania się  wzdłuż wyznaczonych ciągów pieszych  na Rynku bądź  ulicy Radomskiej.

Czy były już zgłaszane jakieś niedogodności od mieszkańców? Czy jakieś pierwsze problemy wynikły z powodu wprowadzenia tych zmian?

Tak, jak wcześniej wspomniałem był problem w dniu 11 października/ piątek/, który zgłosiły osoby prowadzące działalność  przy ul. Kieleckiej . Wykonawca zamknął wjazd w ulicę Kamienną  na odcinku od ulicy Zakościelnej, a tym samym wjazd z tej strony miasta na Rynek co wiązało się również z brakiem możliwości dojechania do ulicy Kieleckiej. Tak się złożyło, że w tym dniu przebywałem na urlopie. Była to jednostkowa sytuacja. Problem rozwiązaliśmy w poniedziałek.

Dotarły do nas informacje, iż Straż Miejska rozdaje mandaty na ul Radomskiej za złe parkowanie. Dodatkowo klienci sklepów są oburzeni faktem, iż wszystkie miejsca parkingowe wzdłuż tej ulicy zajęli pracownicy Urzędu bądź sklepów. Jak Pan to skomentuje?

Jeżeli chodzi o sytuację z mandatami to także dostaliśmy informacje na e-maila z interwencją, iż taka sytuacja miała miejsce. Kontaktowałem się z Komendantem Straży Miejskiej i ustaliłem, że istotnie  mandat był nałożony, lecz całkiem zasadnie.  Kierowca zatrzymał i pozostawił pojazd po prawej stronie przy wjeździe w ulicę Radomską od strony Rynku, czym zablokował całkowicie ruch. W tym miejscu obowiązuje zakaz zatrzymywania się od dawna. Obecnie na ulicy Radomskiej nie są prowadzone roboty budowlane. Obowiązują na niej zasady ruchu takie jak wcześniej.  Jeśli chodzi o parkowanie po lewej stronie ulicy Radomskiej to wszyscy mają prawo bez względu na to czy są pracownikami Urzędu Miejskiego czy nie.

Jak zostanie wykorzystana obecnie zdejmowana kostka, czy została przypisana już do konkretnych przedsięwzięć?

Kostka zostanie wykorzystana do realizacji zadań Gminy, tj na budowę między innymi parkingów, chodników, ulic czy placów. Będzie  przekazana również jednostką gminnym jak chociażby szkołom, do poprawy zagospodarowania terenów szkolnych. Kostka przez pewien okres  była użytkowa, część z pewnością już jest wyeksploatowana. Postaramy się, ażeby jak najwięcej odzyskać tej najmniej zużytej i ponownie ja wykorzystać.

Z jakich materiałów zostanie wykonana nowa nawierzchnia?

Nowa nawierzchnia rynku zostanie wykonana z płyt granitowych i kostki granitowej.

Co oprócz nawierzchni zostanie wykonane w ramach tego przedsięwzięcia? Jaki jest zakres prac?

Obecnie trwa przebudowa sieci sanitarnej na Rynku od  ul. Kilińskiego do ul. Kieleckiej. Kanalizacja ta była siecią wybudowaną z kamionki z przeciw spadkami, były odcinki gdzie ścieki nie odpływały i blokowały kanał. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji bardzo często musieli ją przepychać i udrażniać. Przebudowywana jest również kanalizacja deszczowa. Prace te wykonywane będą również na ulicy Radomskiej, która ma szczególny problem z kanalizacją deszczową. Podczas dużych opadów były momenty, że kraty nie przyjmowały  już  nadmiaru wody.

Wymienione zostanie również oświetlenie uliczne. Zlikwidowane zostaną słupy i napowietrzna linia energetyczna. Na Rynku i wzdłuż ulicy Radomskiej zostaną ustawione stylowe latarnie oświetleniowe. Betonowa kostka brukowa zostanie zastąpiona granitową nawierzchnią. Umieszczone będą również lampy podświetlające pomnik Tadeusza Kościuszki oraz stojące na Rynku pręgierze i budynek ratusza. Zrewitalizowany zostanie również  Skwer Staromiejski, gdzie powstanie mała architektura i urządzona  zieleń. Oazy zieleni z ławeczkami zdobić będą także miasto wzdłuż ulicy Radomskiej.

Kto wykonuje prace i jaki jest koszt, kto nadzoruje?

Prace wykonuję firma która wygrała przetarg. Do przetargu stanęło 10 firm. Wykonawcą robót jest  firma o nazwie Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o. o. Koszt prac to 6 587 274,78 zł. Pragnę zaznaczyć że dofinansowanie ze środków UE na to zadanie wynosi 85%. Prace nadzoruje również firma wyłoniona w przetargu o nazwie CONTEK Projekt z Kielc. Prace podlegają również nadzorowi przez służby  konserwatora zabytków. Wszystkie projekty były z nim uzgodnione i są realizowane pod jego wytyczne.

Co powiedziałby Pan przeciwnikom rewitalizacji?

Przeciwnikom rewitalizacji nie powiem nic, ponieważ uważam, że takich nie powinno być.

Dziękuję za rozmowę.

 

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Gawor.