2021-04-13

Imieniny: Bonifacego i Dobiesława

Rozmowa z Aldoną Dzik – przewodniczącą Rady Gminy w Wierzbicy

by Bartosz Kaluga on Lipiec 24, 2013

Rada Gminy w Wierzbicy realizuje wiele nowych inwestycji i projektów, jej praca widoczna jest w poszczególnych sołectwach. Jak poinformowała Aldona Dzik Rada stara się jak najlepiej wykonywać powierzone jej obowiązki, kierując się przede wszystkim dobrem mieszkańców gminy. O pracy, zadaniach i celach Rady Gminy w Wierzbicy opowiedziała jej przewodnicząca.

Jak ocenia Pani bieżącą sytuację Gminy Wierzbica?

Uważam, że obecnie Gmina Wierzbica jest w dobrej kondycji. Jednym z powodów, które świadczą o tym, jest chociażby otrzymanie przez Gminę pozytywnej opinii umożliwiającej uzyskanie kredytu, który pozwoli na realizację zamierzonych planów i inwestycji. Kolejnym dowodem świadczącym o tym, że Gmina „ma się dobrze” są realizowane na bieżąco przedsięwzięcia i projekty.

Jakie ważne inwestycje zostały zrealizowane i jakie będą realizowane na terenie Gminy Wierzbica w najbliższym czasie?

W Gminie Wierzbica realizowanych i planowanych jest wiele inwestycji. Planujemy między innymi przebudowę wodociągu na ulicy Górnej i Ogrodowej, adaptację budynku świetlicy OSP w Łączanach. Zamierzamy zrealizować przedsięwzięcie, które będzie miało na celu rozbudowę i wymianę gminnego oświetlenia ulicznego. Ponadto na bieżąco budowane i remontowane są drogi. Jakiś czas temu wspólnie z radnymi pojechaliśmy na „objazd dróg” gminnych, celem sprawdzenia które drogi wymagają poprawy i polepszenia ich funkcjonalności. Objazd ten pozwolił ocenić którymi drogami powinniśmy się zająć w pierwszej kolejności. W związku z tym podjęliśmy decyzję o przebudowie drogi między innymi w Rudzie Wielkiej, Wierzbicy Kolonii, Dąbrówce Warszawskiej, Łączanach, Podgórkach i Pomorzanach. Ponadto będziemy kontynuować budowę drogi w Zalesicach. Jest to droga powiatowa jednak mimo tego Gmina dofinansuje jej wykonanie. Poprawę jakości dróg możemy także zaobserwować w samej Wierzbicy, gdzie również remontujemy i przebudowujemy drogi i chodniki, między innymi wykonamy chodnik i drogę rowerową do ulicy Staszica. Wykonanie i realizacja wyżej wymienionych inwestycji i przedsięwzięć zapewne przyczyni się do poprawy jakości życia obywateli, a także znacznie uatrakcyjni gminę i jej konkurencyjność.

Jak Pani jako przewodnicząca Rady Gminy w Wierzbicy ocenia współpracę Rady z wójtem, sekretarzem i innymi pracownikami Urzędu Gminy?

Współpracę Rady Gminy z wójtem, sekretarzem i pozostałymi pracownikami Urzędu Gminy oceniam bardzo pozytywnie. Każdy z nas wie jakie kompetencje przysługują radzie i jakie zadania ma ona do wykonania, jakie kompetencje na wójt jakie a jakie sekretarz. Każdy z nas jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków rzetelnie i uczciwie, mając na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców gminy.

Z czego najbardziej zadowolona jest Przewodnicząca Rady Gminy w Wierzbicy i co ją najbardziej niepokoi?

Bardzo cenie sobie to, że większość radnych jest mi przychylna i że niekiedy w niełatwych sytuacjach mogę liczyć na poparcie z ich strony. Cieszę się, że radni wygłaszając swoje poglądy, zdania i składając określone wnioski kierują się dobrem mieszkańców wsi, którą reprezentują. To co mnie obecnie najbardziej niepokoi to „dalszy los parkingu”, wyremontowanego na Osiedlu przy bloku nr 10. Są mieszkańcy, którym nie odpowiada nowo wyremontowany parking, w związku z tym starają się doprowadzić do sytuacji w której będziemy musieli go zdemontować. Dziwi mnie to, że niektórym mieszkańcom przeszkadza nowy, estetyczny, schludny parking pod ich blokiem.

Czy Rada Gminy w Wierzbicy to zgodne ciało uchwałodawcze?

Każdy radny ma prawo do wyrażania swoich myśli i poglądów. Myślę, że jeśli w Radzie wszystkie decyzje podejmowane byłyby jednogłośnie to nie udało by nam się tyle osiągnąć. W związku z tym nie zawsze we wszystkim się zgadzamy. Staramy się jednak wypracować kompromis zadowalający wszystkich. Jednak muszę przyznać, że zazwyczaj przeważająca większość radnych ma jednakowe poglądy na określony temat. Wszystkim radnym przyświeca jednak ten sam cel jakim jest dobro mieszkańców gminy. Zawsze rozpatrujemy wszystkie prośby i wnioski, które do nas docierają.

Jak Pani jako Przewodnicząca Rady Gminy ocenia dotychczasową pracę Rady Gminy Wierzbica?

Radni spotykają się w poszczególnych Komisjach, które wykonują powierzone im obowiązki. Myślę, że najwięcej pracy ma do zrealizowania Komisja Rewizyjna. Jednak każda zawiązująca się Komisja odgrywa ważną rolę zarówno dla samej Rady, Urzędu Gminy jaki wszystkich mieszkańców. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.
Dodatkowo przed każdą sesją wszyscy radni spotykają się i omawiają najważniejsze kwestie, tak aby na sesjach nie było niepotrzebnych spięć i zgrzytów. Pracę Rady Gminy oceniam dobrze i pozytywnie. Dowodem tego są chociażby inwestycje i przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych sołectwach Gminy Wierzbica.

Co chciałaby Pani zmienić w Gminie Wierzbica?

Chciałabym aby zaistniały takie warunki finansowe, które umożliwiłyby budowę parkingu przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy – parkingu zarówno dla samochodów osobowych jak i autobusów, którymi dzieci dojeżdżają do szkoły i którymi odwożone są po lekcjach do domów. Jednak jest to inwestycja bardzo kosztowna. Mam jednak nadzieje, że kiedyś to tak potrzebne przedsięwzięcie zostanie zrealizowana.

Co chciałaby Pani jeszcze zrobić dla społeczności gminy?

Chciałbym aby na terenie Gminy Wierzbica zostało zorganizowanych więcej zajęć z myślą o osobach dojrzałych. Dzieci i młodzież mają możliwość uczęszczania na różnego typu zajęcia, na których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dobrze byłoby aby i osoby starsze miały taką możliwość.

Jak się Pani czuje w roli Przewodniczącej Rady Gminy?

Przewodniczącą Rady Gminy jestem od pięciu lat. W tej roli czuje się dobrze. Funkcja ta przysparza mi wielu nowych obowiązków i zadań jednak przez cały ten czas uczę się czegoś nowego, zdobywam nową wiedzę i doświadczenia. To, że mogę zrobić coś dobrego dla mieszkańców gminy daje mi ogromną satysfakcje.
Chciałabym tylko, aby obywatele gminy nie oceniali Rady Gminy zbyt pochopnie. Niekiedy mieszkańcom wydaje się, że realizację pewnych przedsięwzięć można przyspieszyć jednak nie biorą oni pod uwagę przepisów i biurokracji która jest z tym związana.

Dziękuje za rozmowę.

J. Krogulec