2019-04-26

Imieniny: Jana i Juliusza

Rozliczanie władzy – uchwała w sprawie skargi

by Bartosz Kaluga on Maj 18, 2014

W kwietniu, w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu, odbyła się XXXV sesja Rady Gminy. W jej trakcie radni podjęli uchwały, między innymi, w sprawie: przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrząb na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 za lata 2011-2012 ; przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrząb na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 ; przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 dla Gminy Jastrząb ; rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Wspólne Dobro odnośnie możliwych nieprawidłowości w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Jastrząb.

Najwięcej emocji wzbudziła w uczestnikach sesji dyskusja nad skargą Stowarzyszenia Wspólne Dobro. W skardze tej członkowie Stowarzyszenia poruszyli kilka aspektów nasuwających wątpliwości, co do bezinteresownego lobbowania władz lokalnych za inwestycją wiatrakową na terenie gminy Jastrząb. Poruszane kwestie, to:

  • lokalizacja kilku elektrowni wiatrowych na działkach należących do synów radnego, pana Tadeusza Bińkowskiego – Łukasza i Pawła. Dodatkowo pan Łukasz Bińkowski pełni w Urzędzie Gminy Jastrząb funkcję kierowniczą, a jego żona, Magdalena, jest inspektorem ds. ochrony środowiska.

Komisja rewizyjna, rozpatrująca skargę, uznała ją w tym punkcie za zasadną, mając na uwadze wykorzystywanie funkcji i stanowisk w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Podkreślić jednocześnie należy fakt, iż skarga Stowarzyszenia zawierała wskazanie na czynny udział w procedurze administracyjnej dotyczącej farm wiatrowych, inspektor Magdalena Bińkowskiej, co jest naruszeniem postanowień art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, mówiącego o wyłączeniu pracownika w przypadku, gdy wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki.

  • lokalizacja siłowni wiatrowej na działce należącej do radnego Sławomira Lecha, który do września 2013 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Gminy Jastrząb. Komisja rewizyjna skargę w tym punkcie uznała za zasadną.
  • sponsoring spółki MOLEN-WIND ze skarżyska- Kamiennej. Prezes tej firmy przekazała ok. 20 000 tysięcy złotych na działania na terenie gminy Jastrząb (festyny, klub sportowy, OSP w Jastrzębiu). Komisja rewizyjna skargę w tym punkcie uznała za bezzasadną.
  • brak konsultacji społecznych i informacji dla społeczeństwa. Komisja rewizyjna skargę uznała za zasadną.
  • opracowanie raportu oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej przez spółkę, której prezesem jest pan Andrzej Kosno – prawdopodobieństwo bliskiego pokrewieństwa z radnym Marianem Kosno. Komisja rewizyjna, po ironicznym i wymijającym wyjaśnieniu radnego, skargę uznała za zasadną.

Po przeczytaniu uzasadnienia do uchwały dotyczącej skargi, do głosu zostały dopuszczone osoby, których nazwiska zostały w skardze ujęte. Pan radny Sławomir Lech wyjaśnił, iż żadna z firm nie rozmawiała z nim na temat lokalizacji siłowni wiatrowej na jego własności. Poinformował, iż, cytat: „stałem się właścicielem danej działki po roku czasu, jak do publicznej wiadomości była lokalizacja przekazana”.

Pan radny Tadeusz Bińkowski w swojej wypowiedzi zarzucił komisji rewizyjnej brak jakichkolwiek podstaw do ingerowania w sprawy jego rodziny (syn i synowa zatrudnieni na wysokich stanowiskach w urzędzie gminy – dopisek autora).

Cytat: „… mam zastrzeżenia do pracy komisji rewizyjnej, nie zgadzam się tu z pewnymi punktami (…) jak może komisja interesować się moim synem przykładowo, który, rzekomo, bo ja o tym nic nie wiem, syn nie wie, tego się pytam, gdy otrzymałem to, ten protokół, to poszedłem, mówię: synu, prawda to, że ma być wiatrak na polu i tak dalej? A on mówi: tato, a umowę, to ja z kimś podpisywałem?”

Uchwała została podjęta większością głosów, ale, według mecenasa, jej uzasadnienie budzi wiele zastrzeżeń. Będziemy informować Państwa o dalszym toku sprawy na bieżąco (uchwała została przekazana do zaopiniowania przez wojewodę).

Emocjonująca sesja zawierała jeszcze jeden istotny aspekt. Zaproszono na nią mianowicie pana Kamila Szpunara, który jest autorem monografii o Jastrzębiu za lata 1422 – 1869. Pan Kamil przedstawił w skrócie swoją pracę i poprosił Radę Gminy Jastrząb o pomoc finansową w celu wydania opracowania. Mamy nadzieję, że Rada przychyli się do prośby, a Jastrząb będzie mógł szczycić się papierową formą historii miasta (Jastrząb dawniej posiadał prawa miejskie) i wspomnień jego mieszkańców.

Autor: Edyta Wietrak