2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Roczna odprawa szydłowieckich policjantów

by Marek Sokołowski on Luty 5, 2015

We wtorek trzeciego lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu odbyła się odprawa roczna,  na której rozmawiano o wynikach pracy szydłowieckich policjantów w 2014 roku. Ta uroczysta odprawa odbyła się udziałem I Zastępcy  Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Rafała Korczaka, pracowników komendy i zaproszonych gości. Wśród gości z władz samorządowych oraz instytucji na co dzień współpracujących z KPP w Szydłowcu byli obecni: burmistrz  Szydłowca Artur Ludew, wójt Gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, wójt Gminy Orońsko  Henryk Nosowski, wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek, sekretarz Starostwa Powiatowego w Szydłowcu Krzysztof Bernatek, kierownik Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury w Szydłowcu Marzena Karpeta, komendant Straży Miejskiej w Szydłowcu Zbigniew Sobierajski.

Naradę rozpoczął komendant Powiatowy Policji w Szydłowcu podinsp. Jarosław Popczyński, który przywitał zaproszonych gości, a następnie oddał głos I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, mł. insp. Paweł Loranty, który to w swoim wystąpieniu ocenił efektywność działań szydłowieckiej policjantów i przedstawił priorytetowe zadania jakie były realizowane w minionym roku. Ocena pracy we wszystkich wydziałach szydłowieckiej jednostki była poparta prezentacją multimedialną zawierającą dane statystyczne. Do ciekawszych osiągnięć w pracy naszych policjantów można zaliczyć  ograniczenie dynamiki przestępstw i dobrą ich wykrywalność. Szczególnie w siedmiu  kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie. Osiągnięte dobre wyniki pracy w minionym roku, były możliwe dzięki właściwemu zaangażowaniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Po przedstawieniu wyników pracy policjantów w Szydłowcu, głos zabrali zaproszeni goście, którzy nawiązywali do dobrej współpracy, podkreślali znaczenie codziennej służby policjantów. Gratulowali dobrych wyników pracy i deklarowali również wsparcie finansowe, w celu właściwej realizacji zadań w zapewnieniu bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców powiatu szydłowieckiego.

Pracę szydłowieckich policjantów i pracowników policji, dobrze ocenił również I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego z/s w Radomiu insp. Rafał Korczak. Przedstawił on wyniki pracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, na tle innych komend garnizonu mazowieckiego. Komendant Korczak nakreślił także nowe kierunki pracy  i priorytety jakie będą  realizowane przez policję na Mazowszu w 2015 roku.  Jednym z ważniejszych będą: walka z handlem narkotykami oraz  walka z brawurą kierujących pojazdami na naszych drogach.

Na zakończenie odprawy komendant Popczyński podziękował policjantom za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę, życząc wszystkim funkcjonariuszom satysfakcji z wykonywanej pracy. Podziękowania za dobrą współpracę skierował również w stronę samorządowców.
asp.szt. Dariusz Gawęda.