2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Rewitalizacja centrum Szydłowca na finiszu

by Marek Sokołowski on Wrzesień 26, 2014

Jesienią 2013 roku rozpoczął się w Szydłowcu ostatni etap realizacji projektu kluczowego – zagospodarowanie Rynku Wielkiego, Skweru Staromiejskiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej. Obecnie prace te są już na finiszu. Wyłoniony w przetargu wykonawca spółka „Trakt” z Górek Szczukowskich, zobowiązał się (o ile warunki pogodowe pozwolą) na wykonanie całego spektrum prac budowalnych, w ciągu 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu (to jest od 9 sierpnia 2013 roku). Za swą pracę wykonawca ma otrzymać, a częściowo już otrzymał, bo umowa przewiduje płatności po zakończeniu kolejnych etapów prac, łącznie brutto ponad 6,5 miliona złotych. Płatnikiem tych pieniędzy jest Gmina Szydłowiec, która na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 85 % kwoty wydatkowanej na realizację przebudowy.

W ramach prowadzonych prac zaplanowano i większości już wykonano takie prace jak:

1) Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową.

2) Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem,

3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

4) Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej rzędowej płomieniowanej 14/20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin zaprawą z żywicy epoksydowej,

5) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i zjazdów do posesji z kostki granitowej rzędowej płomieniowanej

15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin zaprawą z żywicy epoksydowej.

Stanowiska postojowe oddzielone rzędem kostki granitowej 10×10 cm.

6) Wykonanie nawierzchni w obszarze Ratusza:

– z płyt granitowych 40×40/10 na podsypce cementowo-piaskowej,

– z kostki granitowej 10×10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin zaprawą z żywicy

epoksydowej.

7) Wykonanie nawierzchni chodników:

– z kostki granitowej 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem szczelin zaprawą z żywicy

epoksydowej,

– z płyt granitowych 40×40/10 na podsypce cementowo-piaskowej.

8) Wykonanie nawierzchni typu Hans Grand.

9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

10) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC.

11) Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej polegająca na wymianie odcinka istniejącej

kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wymianą studni.

12) Wykonanie oświetlenia ulicznego – ustawienie 27 szt. słupów ozdobnych z oprawami stylowymi po dwie na

jednym słupie, ustawienie 2 slupów z czterema oprawami stylowymi oraz ustawienie 5 słupów z jedną oprawą.

Wszystkie słupy wysokości 5 m.

13) Wykonanie oświetlenia skweru – ustawienie 6 słupów ozdobnych z oprawami stylowymi po jednej na

jednym słupie. Wszystkie słupy wysokości 3,5 m. W murkach należy zamontować 12 opraw Led.

14) Wykonanie oświetlenia pomnika „Pręgierz” – 4 oprawy wpuszczane w ziemie.

15) Wykonanie oświetlenia pomnika „Zośka” – 4 oprawy wpuszczane w ziemię oraz montaż na istniejącym

słupie naświetlacza o mocy 70W.

16) Wykonanie oświetlenia pomnika „Kościuszki” – 4 oprawy wpuszczane w ziemie oraz montaż na istniejącym

slupie naświetlacza o mocy 70W.

17) Zagospodarowanie terenów zieleni – nasadzenia drzew, krzewów zgodnie z planem nasadzeń wynikającym

z dokumentacji projektowej, wykonanie klombu, założenia trawników, wycinka i wywóz części istniejącego

drzewostanu.

18) Wyposażenie w elementy małej architektury: ławki z oparciem mocowane w stopach betonowych –

konstrukcja żeliwna, oparcie i siedzisko drewniane, ławki bez oparcia mocowane w stopach betonowych –

konstrukcja żeliwna, siedzisko drewniane, stojak na rowery mocowany w stopach betonowych: słupki z żeliwa,

konstrukcja z rur stalowych, profil zamknięty, pojedynczy stojak na rowery z płaskownika stalowego mocowany

w stopie betonowej malowany powłoką antykorozyjną, kosze na śmieci na stelażu z odlewu żeliwnego, rur

stalowych z pojemnikiem z blachy stalowej. Kosze montowane w betonie. Słupki drogowe żeliwne mocowane w

betonie. Tablice informacyjne o powierzchni 150×150 cm, konstrukcja z odlewu żeliwnego.

19) Obudowa na skrzynkę elektryczną ażurowa z elementów stalowych ocynkowanych, malowanych

proszkowo.

20) Donice z masy żywicznej i włókna szklanego.

21) Maszty do flag z linką wewnętrzna i zamkiem z mechanizmem mocowania linki wysokości 6m.

22) Znaki drogowe z nazwami ulic mocowane na słupkach z odlewu żeliwnego.

Stan prac na koniec września 2014 można zobaczyć na zdjęciach: https://www.facebook.com/PortalSzydlowiecki?fref=photo