2021-09-16

Imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Relacja z Sesji Rady Gminy Jastrząb – pozory spokoju

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 2, 2014 · 13 komentarzy

W Urzędzie Gminy Jastrząb 25 marca odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Jastrząb. Na sesji przedstawiono sprawozdania  z 2013 roku, tj.: z działalności Samodzielnego Publicznego ZOZ w Jastrzębiu , ocena stanu sanitarnego gminy, ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, informacja z działalności gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.

Marcowa Sesja Rady Gminy w Jastrzębiu przebiegła wyjątkowo spokojnie, co nie oznacza, że polepszeniu uległy nastroje jej uczestników. W dalszym ciągu tematem przewodnim jest lekceważący stosunek władz gminy względem potrzeb i obaw społeczności lokalnej, która od ponad dwóch lat walczy w obronie swojego zdrowia i spokoju.

Wójt Gminy Zofia Kosno na poprzedniej sesji została zarzucona pytaniami dotyczącymi niejasności w kwestii procedur prowadzonych na wnioski inwestorów wiatrakowych.  Obiecała i ponoć odpowiedziała, ale na piśmie skierowanym do jednego z radnych. Odpowiedzi dla obywateli gminy i jednocześnie członków Stowarzyszenia Wspólne Dobro –  nie było. Czyżby nie byli godni uzyskania informacji?

Z kolei bardzo długi i emocjonalny wywód został przeprowadzony przez radnego, Tadeusza Bińkowskiego. Radny walczył jak lew w obronie pensji swojej skąd inąd siostry, którą to pensję radni większością głosów przed miesiącem drastycznie zredukowali, uzasadniając ten fakt niegospodarnością wójtowej Kosno. Według mecenasa gminnego i samej zainteresowanej, było to  naruszenie prawa, do usunięcia którego radni zostali szybko formalnie wezwani. Ponowne głosowanie pozostawiło obniżoną pensję wójta, jako obowiązującą. Czy pani Kosno poda sprawę do sądu, o czym uprzedzał mecenas, okaże się niebawem.

Nie podjęto dwóch uchwał: w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrząb na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 za lata 2011 – 2012 oraz w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrząb na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 -2020. Uzasadnienie niepodjęcia uchwał radni mają przedstawić na następnej sesji.

Autor tekstu: Edyta Wietrak