2019-04-20

Imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Refleksje w przeddzień Święta Niepodległości

by Marek Sokołowski on Listopad 10, 2013 · 1 comment

Ojczyzna, patriotyzm, to pojęcia które na pewno się nie przeżyły, choć dzisiaj podmywane są przez różnorodność postaw społecznych powodowanych wymianą cywilizacyjną, modą kreowaną przez media, a także przez procesy unifikacji wewnątrz Unii Europejskiej. Do tego jeszcze jako Naród, dźwigamy nadal spuściznę niszczącej komunistycznej ideologii z lat PRL-u.Unifikacja wielu dziedzin życia, sprzyja utracie korzenia polskości. Media lansują obce naszej tradycji święta i zwyczaje jak choćby Walentynki, Halloween. Prasa i telewizja pełne są informacji, ofert i reklam. Supermarkety, sklepy i sklepiki, sprzedają wtedy naiwne kiczowate gadżety, organizuje się swoiste igrzyska dla maluczkich, blaskiem swym przyćmiewające inne wydarzenia. W święta państwowe 3 maja czy 11 listopada media zaś bardzo powściągliwie o nich  informują. Polacy pozostają wtedy w domach, albo wyjeżdżają na weekend czy na działkę, nie korzystając z możliwości zamanifestowania swoich uczuć patriotycznych, przywiązania do tradycji narodowych i ojczystych.

Wielu podążając za modą zachłystuje się cudzoziemszczyzną, gubiąc spoiwo scalające Naród. Niedostatek patriotyzmu, powinien skłaniać do poszukiwania rozwiązań, ukazywania postaw godnych naśladowania, budowania więzi pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, uczenia szacunku do symboli narodowych, zawierających w skrót polskich wartości.

Czym jest patriotyzm, kto jest patriotą, to pytania aktualne kiedyś i dziś. Rzec można bardzo ogólnie że patriotyzm polityków powinien  wyrażać się w służbie dobru wspólnemu a ze strony zwykłych obywateli winna być to dobra praca i wzajemna życzliwość a także wiedza i znajomość polskich dziejów, kochania ojczyzny, własnego narodu, języka, symboli i należny  szacunek okazywany tym wartościom. Patriotyzm nie zakłada miłości do władz państwowych, bo te często składają się z ludzi przekupnych, skorumpowanych o niskim morale, gnębiących obywateli jak to teraz bywa nadmiernymi obciążeniami biurokratycznymi i podatkowymi.  Nauczanie patriotyzmu i historii to jeden z bardziej doniosłych obowiązków wychowawczych rodziców i podstawowy obowiązek szkoły.

Niestety znajomość tych zagadnień jest bardzo słaba w dzisiejszym polskim społeczeństwie. Przeważają postawy roszczeniowe, dalekie od świadomości obowiązków wobec Ojczyzny. Obowiązki te zaś wynikają ze sprawiedliwości. Niepodległa Polska kosztowała bardzo wiele, często życie tych naszych przodków, którzy poświęcali się dla niej. Pamiętamy o nich na licznych miejscach polskiej martyrologii. Symbolem szacunku dla nieznanych jej obrońców, jest grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  Prochy ich kryją polskie nekropolie i ciche miejsca ich spoczynku.

Warto dziś w przeddzień Święta Niepodległości przytoczyć słowa kościelnego hymnu „Boże coś Polskę”, dopisane w już po wskrzeszeniu Rzeczpospolitej w 1918 roku:

Długo spała Polska święta

Długo Biały Orzeł spał

Lecz się ocknął i pamięta

Że on kiedyś wolność miał.

Miejmy nadzieję, że z snu zbudzą się liczni współcześni Polacy,  dostrzegą znaczenie Ojczyzny i wartość jej szczęśliwego trwania, dla kolejnych pokoleń Polaków.

opr. ms