2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Ratownictwo medyczne na Mazowszu

by Bartosz Kaluga on Listopad 12, 2015

Większa liczba zespołów ratownictwa medycznego (w tym lotniczego i wodnego), krótszy czas dojazdu, wzrost liczby szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz utworzone centrum urazowe to tylko niektóre z najważniejszych zmian wprowadzonych w ostatnich latach w systemie ratownictwa medycznego na Mazowszu. W 2013 roku uruchomiono System Informacji o Szpitalach (SIoS) – serwis internetowy służący m.in. do wymiany danych o wolnych łóżkach na oddziałach szpitalnych w województwie.

Zadaniem państwa jest zapewnienie pomocy każdej osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone. Najważniejsze w systemie ratownictwa medycznego to szybka pomoc dla potrzebujących oraz dalsze podnoszenie jakości usług ratowniczych. Od 2007 r. stale zwiększaliśmy nakłady na ratownictwo. W tym czasie wzrosły one o 60 procent, czyli o ponad 72 mln zł – podkreśla Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Reorganizacja. Powstało sześć dużych rejonów operacyjnych z pięcioma centrami dyspozytorskimi i jedną dyspozytornią medyczną. Aby pomóc samorządom w przystosowaniu się do zmian, system wdrażano dwuetapowo – zmniejszenie liczby rejonów najpierw z 48 do 29 i w 2012 r. do 6 rejonów. Zwiększona została liczba miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego z 97 do 127.  W 2012 r. w każdym rejonie operacyjnym utworzono stanowisko Lekarza Koordynatora Centrum Dyspozytorskiego.

Krótszy czas dojazdu. Obecnie na Mazowszu nie ma ani jednego miejsca, gdzie czas dojazdu do najbliższego ośrodka kardiologii inwazyjnej przekraczałby tzw. złotą godzinę. Od 2008 r. zespoły ratownictwa medycznego są wykorzystywane wyłącznie do celów ratunkowych. Wprowadzono monitoring interwencji zespołów, dzięki któremu ich czasy dotarcia na miejsce zdarzenia osiągnęły wartości zgodne z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W urzędzie organizowane są, w celu podniesienia kwalifikacji, szkolenia dla dyspozytorów medycznych.

Centra Powiadamiania Ratunkowego. Działają w Radomiu i w Warszawie, wchodzą w skład jednolitego systemu obsługi zgłoszeń alarmowych 112. Średni czas oczekiwania na połączenie wynosi 12 sekund i jest na bieżąco monitorowany. Obsługę numerów alarmowych zapewnia specjalnie wybudowana sieć teleinformatyczna łącząca CPR-y z policją i strażą pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego. Automatyczne lokalizowanie (w ciągu 8 sekund) osoby wzywającej pomocy, dzięki systemowi GPS, ułatwia ustalenie miejsca zdarzenia.

System Informacji o Szpitalach (SIoS). Został opracowany i uruchomiony w lipcu 2013 r. Jest to narzędzie pozwalające wszystkim szpitalom w województwie mazowieckim pozyskiwać informacje o liczbie wolnych łóżek na różnych oddziałach w innych placówkach. Informacje te pomagają lekarzowi koordynatorowi przy kierowaniu pacjentów do odpowiednich szpitali. SIoS pełni też funkcję teleinformatycznego systemu łączności pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi a podmiotami leczniczymi.

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Ich liczba wzrosła z 24 (2006 r.) do 29 (2015 r.). Dysponują lepszym sprzętem i obsługą niż standardowe izby przyjęć. Przed przewiezieniem pacjenta na oddział intensywnej terapii są w nich prowadzone działania ratujące życie, m.in.: szybkie określenie rozmiaru zagrożenia (szybka diagnostyka); zahamowanie rozwoju wstrząsu; leczenie bólu okołourazowego; podjęcie decyzji o dalszym leczeniu specjalistycznym (ewentualne rozpoczęcie tego leczenia); przygotowanie pacjenta do dalszych etapów leczenia.

Centrum Urazowe. Działa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie od 2010 r. Do zadań placówki należy przyjmowanie oraz kompleksowa diagnoza i wielospecjalistyczne leczenie pacjenta w zakresie terapii ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała. Atutem lecznicy jest całodobowe lądowisko.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Kontynuuje tradycję przedwojennego lotnictwa sanitarnego. Na Mazowszu w dwóch bazach: w Warszawie i Płocku stacjonują dwa helikoptery. W każdej gminie zostały również wyznaczone miejsca ich startów i lądowań. Warszawska baza, poprzez system wsparcia naziemnego, przygotowana jest do nocnych lotów.

Wodne zespoły ratownictwa medycznego. Funkcjonują w Zegrzu oraz w Płocku od 2008 r. Jako jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego pełnią sezonowe dyżury na zbiornikach wodnych, zostały wyposażone w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny oraz łodzie ratunkowe.

Zespół  Prasowy Wojewody Mazowieckiego