2022-05-19

Imieniny: Bogny i Florentyny

Rajcy miejscy obradowali w Zamku

by Marek Sokołowski on Marzec 26, 2015

Rada Miejska obradowała 26 marca. Radni podjęli uchwały dotyczące: regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie na rzecz Województwa Mazowieckiego, nieruchomości zajętej pod budowaną sieć światłowodową oraz  w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów.

W przyjętym 13 glosami regulaminie określającym zasady przyznawania nagród nauczycielom, wprowadzono zapis iż przyznawana nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ma wynosić nie mniej niż wprowadzona kwota minimalna. I tak dyrektor przyznając nagrodę nauczycielowi, musi uwzględnić, że jej minimalna wysokość musi wynosić 500 złotych brutto (około 340 złotych netto). Nagroda zaś przyznawana przez burmistrza nauczycielowi, czy dyrektorowi nie może być niższa jak 600 złotych brutto, czyli około 400 złotych netto. Za pewne powyższe zapisy zostały wprowadzone aby zachować wyróżniający i motywujący charakter corocznej nagrody. Fundusz nagrodowy zgodnie z kartą nauczyciela, w Gminie, tak jak i w innych samorządach, tworzony jest z odpisu 1% nauczycielskiego Funduszu Płac. Z tej kwoty  80% jest w dyspozycji dyrektorów Szkół, a 20% w dyspozycji Burmistrza.

Projekt uchwały w imieniu Burmistrza przedstawiła naczelnik Ewa Walczak. W czasie sesji przewodniczący udzielił głosu przedstawicielom dwóch działających w Szydłowcu, szkół ponadgimnazjalnych.

Ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ogólnokształcących, popularnego „Sienkiewicza” przedstawił dyrektor Karol Kopycki. Ta najstarsza szydłowiecka szkoła „średnia”, przygotowuje młodzież do matury i studiów wyższych, w klasach licealnych o kilku rozszerzeniach przedmiotowych.

W trakcie nauki w szkole młodzież może zdobyć potrzebne uprawnienia, a także skorzystać z różnych zajęć dodatkowych. W ZSO działa także Liceum dla dorosłych, a obecnie jest tworzona Szkoła Policealna, o kierunku nauczania: pomoc medyczna.

W mającym blisko 70 lat tradycji, obecnym Zespole Szkół im. KOP, nabór uczniów będzie prowadzony na kierunki techniczne: do Technikum Elektronicznego, Technikum Informatycznego, Technikum Żywienia oraz Technikum Handlowego lub Technikum Usług Turystycznych.

Tradycyjnie już nabór będzie prowadzony do cieszących się popularnością licealnych klas mundurowych: ochrona granicy państwowej, ogólnopolicyjnej i strażackiej oraz nowość do klasy licealnej (nie mundurowej) z elementami kosmetologii (wizażu).

Oprócz klas technikalnych i licealnych w ZS im. KOP działają także Zawodowe Szkoły Zasadnicze, prowadzące kształcenia w zawodzie stolarz, kucharz, oraz w klasach wielozawodowych. Wystąpienie dyrektorów ze szkół powiatowych, poparł radny Krzysztof Gula, podkreślając, przy tym szeroki wachlarz zaprezentowanej oferty edukacyjnej szkół szydłowieckich .

Sesję dzisiejszą poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk. W trakcie Sesji Przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi RM: Markiem Plewą  i Józefem Jarosińskim, z okazji przypadającego w tym miesiącu Dnia Sołtysa, złożyli życzenia sołtysom z Gminy Szydłowiec, przekazując kwiaty na ręce sołtys Ewy Kaczor, przewodzącej konwentowi sołtysów Gminy.