2021-04-17

Imieniny: Feliksa i Aleksandry

Radomskie rocznice

by on Wrzesień 7, 2013

W Radomiu 6 września, przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, na placu przed kościołem garnizonowym odbyły się patriotyczno-religijne uroczystości związane z 95 rocznicą powstania 72 Pułku Piechoty im. Dionizego Czachowskiego, 90-leciem przekazania przez Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego sztandaru dla tego pułku oraz 68 rocznicą akcji uwolnienia więźniów z ubeckiego więzienia w Radomiu. Uroczystości zorganizowali prezydent Radomia, dowódca 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom.

Ceremonię rozpoczęło złożenie meldunku, wciągnięcie Flagi na maszt i odegranie Hymnu Narodowego. Następnie mjr Leon Etwert, prezes radomskiego oddziału Światowego Związku żołnierzy Armii Krajowej powitał poczty sztandarowe i uczestników uroczystości.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa udekorowano sztandar: 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego oraz Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. Ponadto medalami Pro Patria, Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz Medalem Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uhonorowano kilkadziesiąt osób. Awans na wyższe stopnie oficerskie otrzymało czterech kombatantów. Wiceprezydent Radomia Ryszard Fałek podziękował wszystkim, którzy godnie dbają o pamięć o tych odważnych ludziach, gotowych poświęcić wiele dla Ojczyzny, dlatego że zrozumieli sens słów: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Z kolei podziękowania władzom, wojsku i społeczeństwu Radomia, przekazał Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Mówił: radomska uroczystość, przypomina jedno z najbardziej charakterystycznych zjawisko w historii Polski. A było nim w ciągu, co najmniej stu ostatnich lat, trzykrotne stawanie do walki o wolną, niepodległą i suwerenną Rzeczpospolitą. Było to w latach pierwszej wojny światowej i 1920 roku, drugiej wojny światowej oraz 1989 roku. Dziękuję za to, że w tak piękny i godny sposób przywracacie pamięć i oddajecie sprawiedliwość tamtym czasom i bohaterom, którym później wiele razy próbowano odebrać pamięć i ją zamazać – powiedział minister Andrzej Kunert.

Do organizatorów uroczystości list skierował dowódca sił powietrznych gen. broni pilot Lech Majewski, w którym wyraził słowa uznania dla działań na rzecz upamiętnienia radomskiego garnizonu i żołnierzy radomskiego okręgu AK, a także za propagowania więzi społeczeństwa z Siłami Zbrojnymi.

Po apelu poległych i złożeniu kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza radomska orkiestra Sił Powietrznych zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych. Na zakończenie uroczystości biskup Henryk Tomasik, koncelebrował Mszę świętą, na ołtarzu polowym przed kościołem garnizonowym św. Stanisława.

W homilii biskup Tomasik mówił, że kiedy człowiek źle korzysta z daru wolności pojawiają się konflikty. Ojciec Święty Franciszek prosił o modlitwę i post, o włączenie się w wielkie błaganie o Boże miłosierdzie, aby każdy człowiek zrozumiał, że jego celem jest czynienie dobra. Wypraszajmy Boże miłosierdzie dla świata, aby osoby, które podnoszą ręce na brata, zrezygnowały z tego ataku i przypomniały piękne wzory obecne w każdej kulturze – mówił biskup radomski. Nawiązując do obchodzonych rocznic, stwierdził następnie: dzisiaj wspominamy ludzi, którzy byli gotowi oddawać życie za drugiego człowieka i za Ojczyznę. – Wspominamy historię, ale przede wszystkim ludzi związanych z 72. Pułkiem Piechoty im. Dionizego Czachowskiego i zaangażowanie żołnierzy w walkę o wolność kraju. Wspominamy ludzi, którzy pokazywali prawdziwą wielkość. Wolność to trud wielkości dla każdego żołnierza, bowiem walcząc o wolność przeżywa bolesne doświadczenia, z którego rodzi się bohaterstwo. To znak wielkości człowieka. Dziękujmy za bohaterów, dla których miłością była Ojczyzna – powiedział ordynariusz radomski.

Patronat honorowy nad uroczystością przyjęli: Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, Minister i Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, Minister-Sekretarz Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa dr Andrzej Kunert, Biskup Polowy Józef Guzdek, Dowódca Sił Powietrznych generał Lech Majewski, Ordynariusz Radomski Henryk Tomasik.

72 Pułk Piechoty sformowany w grudniu 1918 roku, prowadził działania zbrojne w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. Rozformowany została 13 września 1939 roku. W czasie akcji „Burza” 17 sierpnia 1944 roku, w Lasach Przysuskich sformowany został 72 Pułk Piechoty Armii Krajowej „Ziemi Radomskiej”. Rozformowany 8 X 1944.

Akcja uwolnienia więźniów z więzienia UB w Radomiu w 1945 r.
W opinii wielu historyków akcja w radomskim więzieniu była jedną z najpiękniejszych kart działalności podziemia niepodległościowego w Polsce. 9 września 1945 r. oddziały pod dowództwem Stefana Bembińskiego „Harnasia” na pół godziny opanowały miasto, zdobyły więzienie i uwolniły trzystu aresztowanych, w większości swoich organizacyjnych kolegów. Zginęło wówczas siedem osób: dwaj milicjanci i dwaj żołnierze Armii Sowieckiej, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i dwaj cywile.