2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Radni miejscy będą obradować

by Marek Sokołowski on Styczeń 27, 2016

Rajcy miejscy spotkają się 29 stycznia na XVII w tej kadencji sesji Rady Miejskiej. Tematem ich prac będzie głównie wprowadzenie zmian statutowych, w statutach: Gminy Szydłowiec i Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu. Dokonają także zmian w niedawno przyjętym budżecie gminy na 2016 rok oraz określą zakres działań w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy.

Radni rozpatrzą skierowaną do Rady Miejskiej  skargę  złożoną przez pana Dariusza Myszkę, a dotyczącą niedopełnienia obowiązków przez Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska, przy wydaniu decyzji Burmistrza nr 94/2015.

W porządku obrad są jeszcze sprawy związane z przyjęciem sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu. Sesję zakończą o ile będą interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na te wystąpienia.

Posiedzenie Rady odbędzie się o godz. 11, w Sali Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek.