2022-05-16

Imieniny: Laury i Adolfa

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

by Marek Sokołowski on Grudzień 20, 2014

Obrady. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Szydłowcu

 

Na zaproszenie Pawła Górlickiego – przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy, w środę 17 grudnia, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, odbyło się drugie w tej kadencji posiedzenie tego gremium. Do udziału w obradach zostali zaproszeni członkowie Komisji, samorządowcy i przedstawiciele kilkudziesięciu zatrudniających pracowników przedsiębiorstw działających na terenie powiatu szydłowieckiego.

Z zaproszonych notabli samorządowych obecny był wójt Orońska Henryk Nosowski, przedstawiciel Burmistrza Szydłowca naczelnik Kazimierz Piotrowski, sekretarz Gminy Mirów Jarosław Basiak. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa kilkunastu firm, miedzy innymi prezes Zbigniew Borkiewicz z Profela, prezes Witold Wydrzyński z Toolmex-Truck, Wojciech Kral z Agencji Ochrony Kral i Wspólnicy. Na posiedzenie Rady, nie przybył nikt z przedstawicieli Zarządu Powiatu Szydłowieckiego, co bardzo zbulwersowało uczestników spotkania.

Kwestia rynku pracy była jednym z ważniejszych tematów listopadowej, samorządowej kampanii wyborczej. Obecnie na forach internetowych toczy się dyskusja dotycząca jakości działania samego dyrektora Tadeusza Piętowskiego, jak i stylu działania całego Powiatowego Urzędu Pracy.  Zdaniem dyskutantów Powiatowy Urząd Pracy potrzebuje wsparcia w swym działaniu, takie wsparcie otrzymuje od Powiatowej Rady Rynku Pracy. Jednak decyzja starosty wykluczająca z Rady przedstawicieli samorządów gminnych, w tym Miasta Szydłowca, nie służy dobrej współpracy samorządowej i koordynacji działań w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu z rynku pracy. Poruszano także istotne kwestie merytoryczne, takie jak zasady ustalania przez samorządy podatków lokalnych, w tym szczególnie od niewykorzystanych powierzchni produkcyjnych. Reperkusje sezonowości zatrudnienia, związanej szczególnie z branżą budowalną i kamieniarską i możliwe sposoby ograniczania tego konsekwencji dla pracowników tych branż.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Szydłowcu jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Szydłowieckiego w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą powołani przez Starostę przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej Zarządzeniem Nr 31/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 października 2014 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu.

1. Adam Wlazło

2. Waldemar Sowiński

3. Ireneusz Bodo

4. Wiesław Prokop

5. Paweł Górlicki

6. Piotr Sokołowski

7. Jan Jaworski

8. Tomasz Głuch

9. Jan Piwowarczyk

Zgodnie z regulaminem starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach powołanej przez siebie Rady Rynku Pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie Rynku Pracy, jednak bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć. W takiej właśnie roli obecni byli zaproszeni goście.