2021-04-14

Imieniny: Zofii i Jana

Przywrócona pamięć o żołnierzach KOP-u. Nowa publikacja książkowa

by Marek Sokołowski on Październik 15, 2013 · 10 komentarzy

Barak. przywrócona pamięć

Losy żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, w tym szczególnie ze związanej z Ziemią Szydłowiecką rezerwowej 36 Dywizji Piechoty, zawarte są w nowej, wydanej właśnie książce pt. „Barak. Przywrócona pamięć”. Autorem publikacji jest historyk wojskowości dr Jerzy Prochwicz, znany badacz dziejów formacji granicznych. Książka jest dedykowana tym wszystkim, którzy byli obrońcami Ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Składa się z czerech rozdziałów i liczy razem 264 stron w tym 70 zdjęć.

W pierwszym rozdziale zawarto zarys dziejów Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924-1928 oraz rolę i miejsce KOP w doktrynie Sił Zbrojnych RP. W rozdziale drugim autor opisuje stan organizacyjny KOP i jednostek wydzielonych z KOP , a włączonych do jednostek wojsk lądowych WP oraz  ich dyslokację w dniu 31 sierpnia 1939 roku. W rozdziale trzecim czytelnik może zapoznać się z mobilizacją, koncentracją i walkami utworzonej głównie na bazie Brygady KOP Podole i 17 pułku piechoty z Rzeszowa rezerwowej 36 Dywizji Piechoty. Ostatni rozdział poświęcony jest wydarzeniom związanym z przywracaniem pamięci o żołnierzach KOP w społeczeństwie Ziemi Szydłowieckiej, czego zwieńczeniem było nadanie ponadgimnazjalnemu Zespołowi Szkół w Szydłowcu imienia KOP.

Książka zawiera także dodatek i wybór zdjęć autorstwa Marka Sokołowskiego, którymi zobrazowano obchody rocznicowe Bitwy pod Barakiem, szczególnie z września 2007 i 2012, kiedy to zostały w Zespole Szkół uroczyście odsłonięte tablice pamiątkowe dedykowane pamięci bohaterskich żołnierzy KOP z 36 DP rez. (2007) i pamięci biskupa polowego ks. bp.  gen. Tadeusza Płoskiego (2012). Oficjalną prezentację książki z udziałem jej autora zaplanowano w Zespole Szkół im. KOP w dniu 8 listopada. Organizowanemu z okazji Święta Niepodległości wydarzeniu,  towarzyszyć będzie wystawa historycznych zdjęć z życia KOP.

Książka dostępna jest u wydawcy: Comes Sokołowscy Spółka jawna w Szydłowcu, przy ulicy Kościuszki 128A.  Kontakt comes@comes.pl telefon 48 6174817.

Skład i druk książki wykonała Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PiS Barbara Piątek i Janusz Sieczka ze  Skarżyska-Kamiennej.