2021-09-16

Imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Przystanek PAT w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu

by Marek Sokołowski on Maj 27, 2014

W gościnnych murach Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, 27 maja odbył się już VI Festiwal Małych Form Teatralnych „Profilaktyka, a Ty”. W Konkursie wzięły udział zespoły z placówek oświatowych powiatu szydłowieckiego: Publiczne Gimnazjum w Mirowie ze spektaklem „Droga do nikąd”, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu ze spektaklem „O krasnoludkach, zatrutym jabłku,  czyli bajka z morałem”, Publiczne Gimnazjum w Orońsku „Samotność to taka straszna trwoga”, Publiczne Gimnazjum  w Chlewiskach ze spektaklem „Duch nadziei”, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach „Droga Życia”, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu ze spektaklem „Idź dalej”, Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu ze spektaklem „Zaakceptuj siebie, a inni pokochają Ciebie”.

Jury które pracowało w składzie:  J. Kopycka (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu) D. Kalita (KPP w Szydłowcu), E. Pawlak (PSSE w Szydłowcu), J. Stanik (Wydział Prewencji KWP w Radomiu), Z. Sobierajski (Straż Miejska w Szydłowcu), A. Gwarek (ZS im. KOP w Szydłowcu) przyznało:

1 nagrodę za zajęcie I miejsca PG nr 2 im. M. Kopernika w Szydłowcu (Aleksandra Kaczmarek, Jakub Barszcz, Alicja Sala, Natalia Mamla, Aleksandra Nowacka- pod opieką Małgorzaty Piwowarczyk);

2 nagrodę za zajęcie II miejsca  Zespołowi Szkół im. KOP w Szydłowu; (Marzeba Caban, Agnieszka Zugaj, Mateusz Jodła, Michał Łazarczyk, Karol Bracha- pod opieką Ilony Janki);

3 nagrodę za zajęcie III miejsca P.G. w Jastrzębiu (Lena Tuszyńska, Weronika Gromek, Angelika Kaluga, Michał Januszek, Szymon Stefański- pod opieką Kingi Wesołowskiej).

Ponadto Jury przyznało nagrodę specjalną  podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczejw Łaziskach (Klaudia Kosińska i Ewelina Kurowska) za autorski spektakl  wykonawczyń -„Droga życia” .

Imprezę po raz szósty zorganizował Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza wraz z Powiatową Komendą Policji w Szydłowcu przy ogromnym wsparciu sponsorów: Starosty Szydłowieckiego- Włodzimierza Górlickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu- Marka Sokołowskiego, Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego oraz wójtów gmin: Chlewiska – Krzysztofa Adamczyka, Orońsko- Zdzisława Bredłowskiego, Jastrzębia- Zofii Kosno oraz Mirowa- Alberta Bobrowskiego oraz wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podczas uroczystego wręczenia nagród dyrektor ZS im. KOP w Szydłowcu Maria Michajłow otrzymała z rąk przedstawiciela gabinetu Komendanta Głównego Policji, reprezentującego inspektora Grzegorza Jacha (Impresariat PAT) , nadkom. Zbigniewa Bartosiaka – dyplom uznania za cykliczną organizację Festiwalu oraz współpracę z Imresariatem Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Profilaktyka , a Ty”.

„Małe formy- wielkie wartości” – tak podsumował imprezę Zbigniew Bartosiak. Członkowie jury podkreślali ponadto rosnący poziom festiwalu: dało się wyraźnie zauważyć, że wszystkie spektakle otrzymały maksymalną ilość punktów w kryterium zgodności z tematem oraz pojawiły się małe formy- zaskakujące swoją oryginalnością ujęcia tematu. Warto podkreślić także, że wśród prezentowanych spektakli pojawiły się dwa autorstwa samych aktorów: „Nie przegap życia” (ZS. im. KOP) oraz „Droga życia” (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach.

Tekst ZS im. KOP