2020-02-28

Imieniny: Wiktora i Eustachego

„Przylądek Ośmiu Marzeń” w budynku likwidowanej szkoły podstawowej w Mirówku.

by Bartosz Kaluga on Lipiec 8, 2013

3 lipca 2013 roku na Sesji Rady Gminy w Mirowie radni przeważającą większością zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie przekazania w bezpłatne użyczenie dla Fundacji „Osiem Marzeń” z siedzibą w Szydłowcu nieruchomości mieszczącej się we wsi Mirówek w Gminie Mirów, w której do końca ubiegłego roku szkolnego mieściła się szkoła podstawowa klas 0-3.

W związku z tym w budynku, w którym do niedawna mieściła się publiczna szkoła podstawowa za sprawą wspomnianej Fundacji ‘Osiem Marzeń” zorganizowane zostaną Warsztaty Terapii Zajęciowej. 4 lipca 2013 roku prezes Fundacji „Osiem Marzeń” Monika Łukomska – Bekiel podpisała umowę z Gminą Mirów na bezpłatne użyczenie na dziesięć lat budynku i terenu po byłej szkole w Mirówku.


Warsztat w tym przypadku oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Rehabilitacja społeczna i zawodowa w warsztatach odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej; psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Społeczność wsi Mirówek „ubolewała” nad faktem, iż nie będzie mogła korzystać z budynku po byłej szkole oraz z przyszkolnego boiska. Jednak jak poinformował pełniący obowiązki wójta Gminy Mirów Albert Bobrowski, w punkcie 6 § 4 umowy jest mowa o nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń budynku po likwidowanej szkole w Mirówku oraz boiska społeczności lokalnej na spotkania wiejskie lub inne wydarzenia przy wcześniejszym uzgodnieniu z reprezentantem sołectwa Mirówek bądź Urzędu Gminy Mirów. Albert Bobrowski wyraził także swoje zadowolenie z faktu, że budynek ten znalazł gospodarza, który dodatkowo będzie świadczył nieodpłatne usługi bardo potrzebne społeczności Gminy Mirów. Dodał także, że chciałby aby każdy obiekt gminny miał takiego gospodarza, który ma ambitny pomysły na jego zagospodarowanie.

Fundacja Osiem Marzeń prowadzi działania zmierzające to realizacji motta jakim się kieruje a mianowicie „Jesteśmy po to by tworzyć jak najlepsze warunki edukacji, rozwoju, rehabilitacji społecznej i zawodowej dla tych którzy tego potrzebują.” Fundacja powstała w 2012 roku więc jest stosunkowo młoda jednak mino tego działa prężnie i energicznie. Jest członkiem Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, prowadzi zajęcia teatralne i plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu szydłowieckiego, oraz rozpoczęła projekt utworzenia warsztatu terapii zajęciowej „Przylądek Ośmiu Marzeń” w Mirówku

W „Przylądku Ośmiu Marzeń” w Mirówku będą mogły przebywać od godziny 7 do 15 osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Szydłowieckiego i powiatów okolicznych powyżej 16 roku życia posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Podopieczni WTZ poprzez zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej w formie zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji ruchowej i zajęć sportowych będą miały możliwość poprawy sprawności fizycznej i psychicznej co pozwoli im osiągnąć rozwój umożliwiający samodzielne życie w społeczeństwie.

Założyciele WTZ w Mirówku planują uruchomić sześć pracowni: Pracownie Umiejętności Społecznych, Pracownie „Złota Rączka”, Pracownie „Igła z Nitką”, Pracownie „Papier i Druk”, Pracownie „Manufaktura Artystyczna” oraz Pracownie „Galeria Smaków”. W ramach poszczególnych pracowni uczestnicy będą zdobywać i doskonalić różnorakie dostosowane do ich możliwości umiejętności.

W Pracowni Umiejętności Społecznych uczestnicy będą przygotowywani do aktywnego życia w społeczeństwie i budowania relacji z otoczeniem. Będą ćwiczyć zdolność spostrzegania, zapamiętywania, twórczego myślenia oraz umiejętność wypowiadania się.

W Pracowni „Igła z Nitką” podopieczni będą się uczyć prostego szycia ręcznego i mechanicznego a także wyszywania, haftowania, szydełkowania i robienia na drutach.

W Pracowni „Złota Rączka” uczestnicy poznają różne techniki pracy w drewnie, metalu i innych materiałach. Nauczą się między innymi: ciąć, wiercić, kleić, dłutować, łączyć, rzeźbić, lakierować i malować. Będą także wykonywać niewielkie prace remontowe w budynku WTZ.

Podopieczni Pracowni „Papier i Druk” poznają obsługę maszyny drukarskiej, stołu do sitodruku, tamponiarki, gilotyny i trymeru introligatorskiego, prasy, bindownicy i laminarki. Ponadto poznają technikę papieru czerpanego, tłoczenia, cięcia i gięcia papieru ozdobnego. Podopiecznym tej pracowni znane będą także techniki druku niestandardowego takie jak: tamponodruk, sitodruk i linoryt. Będą wykonywać m.in. zaproszenia oraz nadruki na koszulkach, parasolkach i długopisach.

W Pracowni „Manufaktura Artystyczna” podopieczni będą wykonywać m.in. zabawki i maskotki, pachnące mydełka glicerynowe, aniołki z masy solnej i gliny, naczynia ceramiczne ręcznie malowane, kartki okolicznościowe, ozdobne wazony i lampiony. Nie obca będzie im także m.in. technika decoupage, filcowania, scrapbooking. Nauczą się różnych technik plastycznych i rękodzielniczych.

Podopieczni Pracowni „Galeria Smaków” zdobędą umiejętności kulinarne, baristyczne i kelnerskie. Uczestnicy nauczą się obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, przyrządzać zdrowe potraw, poznają zasady zdrowego żywienia, zdobędą informacje o kuchniach świata, nauczą się aranżacji stołu, a także dbania o czystość i higienę. Podopieczni Pracowni „Galeria Smaków” będą także aktywnie uczestniczyć w organizacji imprez odbywających się na terenie placówki.

Ponadto podopieczni WTZ w Mirówku będę mieli możliwość rozwoju poprzez dogoterapie i zajęcia sportowo-rehabilitacyjne. Dogoterapia jest to terapia z udziałem psa. Jest to metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Dogoterapia z pewnością przyczyni się do efektywniejszego rozwoju osób niepełnosprawnych. Pomoże im zapanować nad swoimi emocjami i uczuciami.

Jednak WTZ to nie tylko zajęcia terapeutyczne. Podopieczni będą mieli także okazje uczestniczyć w różnego typu imprezach i uroczystościach takich jak chociażby festyny, ogniska czy kiermasze. Ponadto będę jeździć do teatru, kina, muzeum. Będą także brali udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach sportowych oraz w wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych.

Osoby działające w Fundacji „Osiem Marzen” z prezesem Moniką Łukomską-Bekiel na czele odczuwają głęboką potrzebę pomagania osobom niepełnosprawnym. I to właśnie z potrzeby i chęci niesienie innym pomocy narodził się pomysł zorganizowania kolejnego WTZ w Powiecie Szydłowieckim.

J. Krogulec