2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Przygotowania do przyjęcia uchodźców

by Bartosz Kaluga on Październik 2, 2015

Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi w związku z przyjęciem uchodźców to główne zagadnienie poruszone podczas XVIII Forum Cudzoziemców. Omówiono m.in. plan przyjęcia uchodźców oraz kwestie edukacji, programów integracyjnych i aktywizacji zawodowej. Obrady zorganizowano w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Chcemy stworzyć platformę współpracy administracji rządowej, samorządu, organizacji pozarządowych oraz kościoła w zakresie przygotowań do przyjęcia uchodźców. Chciałbym, abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za sprawny i godny sposób przyjęcia uchodźców – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W związku z procesem przygotowań do przyjęcia uchodźców w ramach relokacji i przesiedlenia[1][*] omówiono potencjalne formy wsparcia procesu integracji przez organizacje pozarządowe we współpracy z instytucjami publicznymi. Analizowano możliwości pomocy socjalnej, w podejmowaniu edukacji i uzyskaniu pracy oraz rozwiązania prawne w tym zakresie.

We wrześniu wojewoda powołał pełnomocnika ds. migracji (funkcję tę pełni Izabela Szewczyk, wcześniej dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego). Zadaniem pełnomocnika jest stworzenie regionalnej polityki migracyjnej oraz koordynacja działań w obszarze migracji w skali regionu, w szczególności przygotowanie planu wspierającego instytucje centralne w procesie przyjęcia cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową. Do obowiązków pełnomocnika należy również wypracowanie rozwiązań prawnych, które będą mogły być wykorzystane w polityce migracyjnej państwa.

W Forum Cudzoziemców udział wzięli m.in. przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz organizacji pozarządowych z Mazowsza. W spotkaniu uczestniczyli też koordynatorzy i członkowie innych forów: Forum Zdrowia, Forum Edukacji, Forum Pomocy Społecznej. Forum Cudzoziemców przy wojewodzie mazowieckim jest formą regularnej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pomocy i integracji obcokrajowców. Stanowi ono platformę wymiany informacji i opinii oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań pomiędzy urzędem a NGO.

Polska zdecydowała się przyjąć ok. 7 tys. uchodźców. Są to przede wszystkim obywatele Syrii i Erytrei.  Informacje dotyczące procedury przyjmowania uchodźców można znaleźć na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców pod linkiem: http://udsc.gov.pl/proces-przyjmowania-uchodzcow-fakty-i-mity/.

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego[1][*] Relokacja – transfer uchodźców z państw UE, przesiedlenie – transfer spoza UE z obozów dla uchodźców.