2021-04-17

Imieniny: Feliksa i Aleksandry

Przedsięwziecia realizowane w Gminie Wierzbica

by Bartosz Kaluga on Maj 15, 2013

Na sesji Rady Gminy, która odbywa się 9 maja 2013 roku zatwierdzony został plan inwestycji, które realizowane będą w bieżącym roku w Gminie Wierzbica. Zaplanowane przedsięwzięcia w większości sfinansowane zostaną ze środków budżetu gminy z wyłączeniem przebudowy ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy. Oprócz tego ponad 275 tysięcy złotych gmina otrzymała z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na Mazowszu.

W 2013 roku w Gminie Wierzbica realizowana będą następujące inwestycje:

  • Przebudowa wodociągu na ul. Górnej – kwota 11 000,00 zł
  • Przebudowa wodociągu na ul. Ogrodowej – kwota 11 000,00 zł
  • Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 744 i 727 – I etap Plac Jana Pawła II w Wierzbicy – kwota 62 000,00 zł
  • Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy – kwota 550 329,00 zł
  • Zakup oraz instalacja selektywnego wywoływania dla OSP w Zalesicach – kwota 6 000,00 zł
  • Zakup i montaż baterii do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Bp Jana Chrapka w Wierzbicy – kwota 12 054,00 zł
  • Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego – kwota 20 000,00 zł

Gmina Wierzbica w bieżący roku realizuje także kilka projektów:

„Indywidualizacja w Wierzbicy” – w projekcie będą uczestniczyć dzieci z klas I-III z 6 szkół podstawowych z terenu gminy Wierzbica szczególnie uzdolnione, chcące rozwijać swoje pasje i zainteresowania; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; niepełnosprawne; z przewlekłymi chorobami; będące w sytuacji kryzysowej i traumatycznej; mające trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych bądź w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

„Przedszkole marzeń w gminie Wierzbica” – celem głównym projektu jest wzrost udziału dzieci przedszkolnych (25 dzieci w tym 11 dziewczynek i 14 chłopców) w wieku 3-5 lat z gminy Wierzbica w edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego oddział przedszkolnego w przedszkolu w Wierzbicy oraz wyrównanie szans edukacyjnych 314 dzieci w tym 150 dziewczynek i 164 chłopców poprzez objęcie zajęciami dodatkowym wszystkich placówek przedszkolnych na terenie gminy. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie prawidłowego rozwoju dzieci oraz podniesienie świadomości rodziców poprzez przekonanie ich o potrzebie wczesnej edukacji przedszkolnej oraz wsparcie wychowawczej roli rodziny poprzez zapewnienie spotkań rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie z psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą. W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci realizowane będzie kurs języka angielskiego, rytmika, zajęcia taneczne oraz plastyczne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy już od 2008 roku kontynuuje projekt pod nazwą „Aktywność Twoja Przyszłość”.

Gmina złożyła także wniosek na projekt z działania 8.3 pod nazwą. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wierzbica”.

Wykonanie i realizacja wyżej wymienionych inwestycji i projektów zapewne przyczyni się do poprawy jakości życia obywateli, a także znacznie uatrakcyjni gminę i jej konkurencyjność.

Autor: J. Krogulec

© svetabl – Fotolia.com