2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Protest przed siedzibą KRRiT

by Marek Sokołowski on Październik 11, 2014

Przed warszawską siedzibą KRRiT odbył się protest w obronie TV Trwam. Zgromadzeni skandowali: „hańba” i „nie oddamy wam telewizji Trwam”. Organizatorem protestu była Prawica Rzeczypospolitej, która sprzeciwia się dyskryminacyjnej działalności organów administracji państwowej.

Chodzi o karę w wysokości 50 tys. zł, którą musi zapłacić Fundacja „Lux Veritatis” (nadawca TV Trwam) za rzekome propagowanie działań sprzecznych z prawem. Kara (którą nałożyła KRRiT) dotyczy relacji z ubiegłorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie. KRRiT w komunikacie sugeruje, że prowadzący audycję i jego gość popierali niszczenie kojarzonej ze środowiskiem LGBT „Tęczy” na placu Zbawiciela.

„Dzisiaj oskarżamy KRRiT o to, że łamie Konstytucję RP. To nie my łamiemy konstytucję, my służymy normalności, normalnemu ładowi społecznemu” – powiedział obecny na proteście dr Krzysztof Kawęcki. Wyjaśnił, że KRRiT nie realizuje praw do wolności zapisanych w konstytucji.

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie realizuje wolności słowa, nie wyraża prawa do wolnej informacji, KRRiT nie służy interesowi publicznemu. Od  samego powstania Radia Maryja, od ponad 20 lat, administracja publiczna (w tym przypadku KRRiT) jest narzędziem w walce z wolnymi mediami, z wolną opinią publiczną – powiedział dr Krzysztof Kawęcki.

Dr Krzysztof Kawęcki przypomniał kary nałożone na TV Trwam i Radio Maryja w ostatnim roku. Jak powiedział na TV Trwam nałożono karę w wysokości 80 tys. złotych, a na Radio Maryja 13 tys. zł.

– Pytanie za co? Przypomnijmy, za to że Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk mówiąc o wielkim wspaniałym dziele jakim jest WSKSiM zachęcał do uczestnictwa w tej szkole. Przewodniczący Krajowej Rady uznał, że to były sformułowania o zabarwieniu promocyjnym i nałożył karę 30 tys. zł.  I ostatnio za wrażenia aprobowania zachowań – 50 tys. zł. Za Głos z Krakowa propagujący dobre czasopisma katolickie Radio Maryja zostaje ukarane kwotą 13 tys. zł – wyjaśnił dr Krzysztof Kawęcki.

Przypomniał też, że TV Trwam musi zapłacić 1 mln złotych opłaty koncesyjnej za to, że mimo tego że była gotowa nadawać nie z własnej winy nie mogła tego uczynić. Dr Krzysztof Kawęcki powiedział, że jest to działanie sprzeczne z prawem. Przypomniał, że KRRiT powinna skutecznie występować przeciwko postawom i poglądom, które są sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym. Tymczasem KRRiT nie reaguje kiedy w mediach prywatnych niemalże codziennie opluwani są Polacy, katolicy, wartości chrześcijańskie, nasza tradycja. Dr Krzysztof Kawęcki powiedział, że członkowie KRRiT powinni stanąć przed Trybunałem Stanu za drastyczne naruszanie prawa.

– Art. 18 konstytucji, na który powołuje się KRRiT mówi, że ten państwowy organ musi przeciwdziałać działaniu sprzecznemu polskiej racji stanu. A czymże jest pozbawianie opinii publicznej, opinii katolickiej, prawa do wolności wyrażania własnych poglądów, czy to nie jest co najmniej pośrednie działanie w polską rację stanu? – pytał dr Krzysztof Kawęcki.

Europoseł Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej (która zorganizowała dzisiejszy protest) powiedział, że kara 1 mln nałożona na Fundację Lux Veritatis to kpina ze wszystkich ludzi, którzy pomagają w działalności Radia Maryja i TV Trwam. Wyjaśnił, że dzisiejszy protest to upominanie się o szacunek i wolność.

– My nie przyszliśmy tutaj tylko protestować, ale upomnieć się o zasady najważniejsze: o szacunek w życiu publicznym, dla ludzi, dla narodu o powagę urzędów publicznych, godność Rzeczypospolitej, o wolność i o prawa opinii publicznej. Tak naprawdę tego bronimy. To zgromadzenie to nie tylko protest, ale przypomnienie elementarnych zasad, które muszą obowiązywać – powiedział Marek Jurek.

Apelował, by nie ustawać w walce o wartości.

– Musi się skończyć to urąganie krzywdzie ludzkiej, musi skończyć się ta kpina ze społeczeństwa, musi skończyć się ten czas pogardy, musi przyjść czas, że prawo będzie szanowane, że dziedzictwo chrześcijańskie, które jest normą zapisaną we wstępie do konstytucji będzie traktowane nie jako przekonanie części społeczeństwa, ale jako wartość konstytucyjna, którą Rzeczpospolita ma szanować. Musi przyjść czas kiedy opinia publiczna będzie szanowana, kiedy będziemy szanować instytucje, które jej służą i musi przyjść czas kiedy zwykli ludzie i człowiek upominający się o sprawiedliwość będzie szanowany – powiedział Marek Jurek.

Przypominając brak reakcji KRRiT na jawne podżeganie do zabicia nienarodzonego dziecka Marek Jurek apelował o wytrwałą obronę wartości rodziny.

Podczas protestu głos zabrał także Michał Wójcik – szef śląskich struktur Solidarnej Polski. Powiedział, że Solidarna Polska (SP Zbigniewa Ziobro i Polski Razem Jarosława Gowina) przyjęła specjalną uchwałę ws. TV Trwam. W piśmie skierowanych do Jana Dworaka (złożonym w trybie interwencji poselskiej) zwrócono się z prośbą o ponownie rozpatrzenie sprawy dotyczącej nałożenia na Fundację Lux Veritatis kary finansowej za rzekome propagowanie działania sprzecznego z prawem.

List do przewodniczącego KRRiT wystosowała także poseł Małgorzata Sadurska. Wyjaśniła że to wyraz sprzeciwu wobec łamania prawa w Polsce, wobec stosowania zasady szykany w stosunku do Fundacji Lux Veritas i TV Trwam. Oświadczyła, że nie zgadza się na to, by KRRiT ingerowała w treść przekazu TV Trwam.

Prof. Jan Szyszko, były minister środowiska, dziękował wszystkim za pomoc w obronie lasów. Wskazał, że nikt oprócz TV Trwam i Radia Maryja nie informuje o tym fakcie. Powiedział, że w przekazie medialnym sprzed 11 miesięcy z Marszu Niepodległości nie dopatrzył się żadnego przekroczenia prawa. Jak powiedział była to jedynie informacja o tym, co dzieje się na Palcu Zbawiciela. Dodał, że karanie za tę relację to dyskryminacja wolnych mediów.

Podczas protestu głos zabrali także m.in. ks. Jerzy Garda, który od wielu miesięcy protestuje na placu Zbawiciela w obronie TV Trwam (od poniedziałku do piątku od godz. 12:00 do 15:00 trwa na modlitwie), Andrzej Melak – prezes Komitetu Katyńskiego, red. Jan Bodakowski – z portalu prawy.pl.

Podczas protestu zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy i piosenkę „Żeby Polska Była Polską”, skandowali: wytrwamy, hańba, nie oddamy wam telewizji Trwam.

Tekst Radio Maryja/ foto M. Sokołowski