2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Programu rozwoju infrastruktury drogowej

by Bartosz Kaluga on Październik 2, 2015

Nabór wniosków do nowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Prawie 76,5 mln zł na przebudowę dróg lokalnych w 2016 roku otrzymają mazowieckie samorządy. Ogłoszony dziś nabór wniosków potrwa do 30 października br. Przyjęty we wrześniu uchwałą Rady Ministrów program jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL), dzięki któremu wyremontowano w Mazowieckiem 1 418 km dróg lokalnych.

Każda gmina może złożyć jeden wniosek i otrzymać środki na jedno zadanie inwestycyjne, a powiaty ziemskie – dwa wnioski na realizację dwóch zadań. Jednostkowo dofinansowanie może wynieść do 50 proc. kosztów zadania, maksymalnie 3 mln zł. Wnioski można składać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wszelkie informacje, w tym wzór wniosków, znajdują się na stronie internetowej www.mazowieckie.pl pod banerem „Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Wnioski będą oceniane przez komisję według następujących kryteriów:

  • wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0–20 punktów),
  • spójność z siecią dróg województwa (0–5 punktów),
  • wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych, lokalnych ośrodków gospodarczych, obszarów wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego (0–7 punktów),
  • współpraca przy realizacji z innymi podmiotami (0–5 punktów),
  • kontynuacja inwestycji (0–5 punktów).

Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 zastąpi NPPDL, realizowany w latach 2008–2014. Przez ten czas rząd przeznaczył 471 mln zł na dofinansowanie 452 samorządowych inwestycji drogowych (w tym roku 85).

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego