2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Procesja Eucharystyczna, wielkie społeczne wydarzenie

by Marek Sokołowski on Czerwiec 4, 2015

Eucharystia, będąca owocem paschalnej ofiary Jezusa Chrystusa, ciągle obecna jest w Kościele i świecie, jako zbawcze wydarzenie. Szczególną, społeczną cześć Eucharystii, Polacy oddają w tradycyjnej procesji Bożego Ciała. Dziś przeszła ona ulicami miast, miasteczek i wiosek, jak Polska długa i szeroka. W Szydłowcu procesja wyruszyła bezpośrednio po przedpołudniowej mszy świętej, aby przy czterech ołtarzach zatrzymać się i rozważać Ewangelię.

Ołtarze polowe wybudowane były: przy Starostwie Powiatowym na Placu Marii Konopnickiej, przy budynku spółki Impromex na ul. Zamkowej, przy Rondzie Solidarności i przy Rynku Wielkim. Kolejno krótkie homilie wygłosili przy nich kapłani: ks. Norbert Skawiński, ks. Krzysztof Nowosielski, ks. Andrzej Kania i ks. prob. Adam Radzimirski.

Na zakończenie uroczystej procesji ks. kan. A. Radzimirski pobłogosławił obecnych na procesji wiernych i całą parafię Najświętszym Sakramentem. Dzisiaj patrząc na rzesze idące w całej Polsce za Jezusem Eucharystycznym, można jak ów człowiek prosty z Listu św. Pawła do Koryntian powiedzieć: „Prawdziwie Bóg jest między wami” 1 Kor 14,25. Eucharystia uobecnia paschę chrześcijańską, która została spełniona na Krzyżu, ofiarą Chrystusa. W czasie Ostatniej Wieczerzy, Pan Jezus ustanowił Eucharystię, zwiastując proroczo i antycypując, to co wkrótce  się stanie: swoją śmierć i zmartwychwstanie.

W szydłowieckiej procesji Bożego Ciała uczestniczyło około 3,5 tysiąca osób.