2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Powiatowa sesja z kwiatami

by Marek Sokołowski on Kwiecień 22, 2016

Po raz piętnasty w tej kadencji zebrali się radni powiatowi. Sesja odbyła się 22 kwietnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Obrady prowadziła przewodnicząca rady Anita Gołosz.

Znaczną część czasu obrad zajęło radnym wysłuchanie informacji z ubiegłorocznej działalności jednostek powiatowych. Sprawozdania składali dyrektorzy Zarządu Dróg Powiatowych,  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach i Rodzinnego Domu Dziecka w Wysokiej. Przedstawiono także informację o pracy Rady Społecznej SP ZOZZ w Szydłowcu, a także powołano uchwałą nowych członków tejże Rady.

Radni przyjęli także uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach. Uchwałę  w sprawie utworzenia Stowarzyszenia |Ziemia Odrowążów” ,a także uchwały majątkowe i finansowe.

Powiatowe sesje, budzą nikłe zainteresowanie społeczne, zazwyczaj i tak było i tym razem niewiele także wnoszą emocji u uczestników tegoż publicznego aktu demokracji lokalnej. Dla kronikarskiej dokładności odnotować należy akcent kwiatowy. Z tytułu „echowskiego” lauru „Kobieta Przedsiębiorcza”, pani przewodnicząca Anita Gołosz otrzymała na początku sesji, od starosty Włodzimierza Górlickiego gratulacje i kwiaty .