2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Posiłek dla potrzebujących

by Bartosz Kaluga on Luty 9, 2016

W trosce o najbiedniejszych mieszkańców, samorząd gminy podjął decyzję o wsparciu osób najbardziej potrzebujących w formie dożywiania.

Od 8 lutego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu poszerzył zakres oferowanych usług o pomoc w postaci gorącego posiłku wydawanego osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.

Dożywianiem zostały objęte osoby spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej. Posiłek wydawany jest od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 14.00. Firma świadcząca usługę cateringową została wyłoniona w procedurze zapytania ofertowego – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Info: www.szydlowiec.pl