2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Posiedzenie Rady Gospodarczej

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 29, 2016

21 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Szydłowcu odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Gospodarczej.

Obrady poprowadził przewodniczący SRG Marek Sokołowski. W posiedzeniu udział wzięli burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przewodniczący Rady Miejskiej w Szydłowcu Marek Artur Koniarczyk oraz zaproszeni goście: Marcin Perz – prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Miłosz Pamuła – wiceprezes SSE „Starachowice”, Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki, Tadeusz Szewczak – naczelnik Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości starostwa powiatowego w Szydłowcu, Bogdan Szabiński – prezes Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu, Agnieszka Karpeta – inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Głównym zagadnieniem, nad którym obradowano, był rozwój działalności gospodarczej na obszarze strefy ekonomicznej. Posiedzenie rozpoczęło się wystąpieniem burmistrza Artura Ludwa, który przedstawił sytuację prawno – własnościową gruntów zlokalizowanych w strefie przemysłowej oraz zadeklarował gotowość samorządu gminnego do współpracy w celu gospodarczego ożywienia tego terenu. Ważnym głosem w rozmowie była wypowiedź prezesa SSE „Starachowice”, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie możliwości działań SSE „Starachowice” na terenie Szydłowca wraz z wprowadzeniem tu potencjalnych inwestorów. Prezes Perz wyraził chęć współpracy z Gminą Szydłowiec podkreślając, iż dużym atutem szydłowieckiej strefy jest dobra lokalizacja, która przebiega przy drodze S7 oraz to, że w pobliżu znajdują się media. Omówiono także kluczowe problemy związane z tą inicjatywą m.in. czasochłonny proces legislacyjny towarzyszący scaleniu działek znajdujących się w strefie przemysłowej. Problemem są także linie energetyczne przechodzące przez część działek – na ich przełożenie potrzebne są nakłady finansowe. Członkowie Rady Gospodarczej zgłosili swoje uwagi na temat pozyskania gruntów, wskazując różne z możliwych rozwiązań. Omawiane na spotkaniu sprawy będą przedmiotem kolejnych posiedzeń Społecznej Rady Gospodarczej.