2021-12-03

Imieniny:

Poranne życzenia dla ks. Adama Radzimirskiego

by Marek Sokołowski on Grudzień 24, 2015

Ksiądz kanonik  Adam Radzimirski, proboszcz  parafii św. Zygmunta i dziekan szydłowiecki obchodzi dziś imieniny. W związku z tym o godz. 7 rano koncelebrowana była Msza w intencji Solenizanta. W imieniu kapłanów życzenia złożył ks. Norbert Skawiński. Cytując wiersz o kapłanie przytoczył liczne cechy, którymi powinien wyróżniać się kapłan, a które to przymioty cechują ks. Adama.

Kapłaństwo  jak nauczał święty Jan Paweł II „jest «posługą» względem wspólnoty wierzących. Jest darem dla tej wspólnoty, który pochodzi od samego Chrystusa, z pełni Jego własnego kapłaństwa.  Zmysł wiary w Boży Dar kapłaństwa, jest chyba bardzo żywa w e wspólnocie parafialnej św. Zygmunta, bowiem na porannej Eucharystii, było dużo osób i delegacji które złożyły swemu Duszpasterzowi życzenia.  Składali je przedstawiciele licznych grup i ruchów działających w parafii, w tym: Chóru parafialnego,  małżeństwa z Domowego Kościoła i grupy Sychar, członkowie Caritas,  grupy modlitewnej Ojca Pio, Rodziny Radia Maryja, Kółek Różańcowych , przedstawiciele grup młodzieżowych, w tym ze strefy JP 2, KSM i inni.

Ksiądz Dziekan odwzajemniał życzenia jak zwykle: dobrym słowem, obrazkami, cukierkami.  Atmosfera była ciepła i serdeczna, pomimo tak wczesnej pory.  Naszemu duszpasterzowi składamy także i my ta drogą drogą życzenia sił w pełnieniu wymagającej posługi kapłana, proboszcza, opiekuna licznych środowisk. Organizatora życia parafialnego i pomocnika biskupa radomskiego ks. dr. Henryka Tomasika, w zakresie duszpasterskiej opieki nad dekanatem szydłowieckim.

Dedykując wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego:

„Prawda, prawda, że żołnierze strzegą naszych granic,

lecz któż ich utwierdzi w wierze, jeśli nie kapłani?

Poeta wierszem raduje, muzyk instrumentem,

Ale w światłość wznosi obu kapłan sakramentem.

Wszyscy możni monarchowie przez pychę daremną

Bez kapłana jak bez światła popaść mogą w ciemność.

O, wysłuchaj modlitw moich, Częstochowska Pani!

Bo któż wyrwie świat z ciemności, jeśli nie kapłani?”.

Ksiądz Adam Radzimirski urodził się 20 września 1946 roku w Wierzbicy. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1971 roku.  1971 roku. Od 1992 roku jest proboszczem szydłowieckiej parafii i kustoszem historycznej fary św. Zygmunta. Za swoje zaangażowanie na rzecz wspólnoty parafialnej, zabiegi na rzecz godnego uczczenia Jubileuszu 600 lat parafii św. Zygmunta i przywrócenie dekanatu szydłowieckiego, zasługi na rzecz Szydłowca i powiatu szydłowieckiego; ksiądz Adam Radzimirski został uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami. Otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi – 18 sierpnia 2005 r. nadany za zasługi dla powiatu, obywateli, ofiarną działalność publiczną, działalność charytatywną,  Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła – 19 maja 2011 r., Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego, będący wyróżnieniem za działalność, która wybitnie przyczyniła się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza – 16 czerwca 2011 r., Zasłużony dla Powiatu Szydłowieckiego, wręczenie 30 stycznia 2014,  ”Złotą Odznaką Stowarzyszenia Szydłowieckie Forum Gospodarcze” 9 czerwca 2007, oraz Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec” Od 25 maja 2011 roku ks. prob. Adam Radzimirski jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej.