2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Pomnik Żołnierzy Września do rozbiórki

by Marek Sokołowski on Październik 16, 2014

Postępuje budowa drogi ekspresowej S-7. Tam gdzie to jest najbardziej widoczne, na odcinku  Szydłowiec – Barak- Granica Województwa,  czyli na odcinku biegnącym starym śladem. W dużej mierze wykonano już oczyszczenie terenu i rozpoczęto prace ziemne. Na planowanej trasie „ekspresówki” stoi jeszcze kilka nie rozebranych obiektów: domów, zabudowań, słupów i jeden obiekt szczególny, będący niewątpliwie miejscem pamięci narodowej – Pomnik Żołnierzy Września 1939. Upamiętnia bowiem historie zmagań Narodu Polskiego z najeźdźcą i okupantem niemieckim. 

Formalnie miejsca pamięci narodowej ustanawia Rada Ochrony Pamięci Narodowej, a czyni to na drodze uchwały po zasięgnięciu opinii wojewody i rady gminy. Miejsca pamięci narodowej, a także ograniczenia związane z jego ochroną ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki jest, co niestety w polskiej rzeczywistości jest raczej postulatem niż stanem faktycznym. Gmina zobowiązana jest także do prowadzenia ewidencji miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na jej terenie.

Wracając do naszego pomnika na leśnym parkingu w miejscowości Barak, to rodzi się pytanie czy kiedykolwiek Rada Miejska podejmowała uchwałę o tym miejscu pamięci narodowej, które upamiętnia wrześniową bitwę formacji Wojska Polskiego z niemieckim najeźdźcą i walkę Armii Krajowej w czasie okupacji? Obecnie w związku z budową, czy podejmowała działania w celu wskazania lokalizacji miejsca pamięci narodowej i wskazania podmiotu zobowiązanego do jego utrzymania. Tym podmiotem mógłby być powiat szydłowiecki, jednak inicjatywa uchwałodawcza w tym zakresie przypisana jest gminie. Czasu na rozstrzygnięcie tych dylematów jest niewiele. Budowa nieuchronnie doprowadzi do sytuacji, w której pomnik Żołnierzy Września 1939 zlokalizowany w miejscu bitwy z 8 września 1939 roku, będzie musiał być przeniesiony w inne godne miejsce. Najwyższy czas aby temu zaradzić. Przenosiny Pomnika, trzeba wykorzystać także do jego renowacji. O tym powinna decydować chociażby (społeczna) gminna rada ochrony miejsc pamięci narodowej, która niestety w Gminie Szydłowiec nigdy nie została powołana, czy społeczni opiekunowie takich miejsc. Będziemy Państwa informować o zdarzeniach w tym zakresie, mając nadzieję że wspólnie dopilnujemy aby to historyczne heroiczne wydarzenie jakim była Bitwa pod Barakiem, w której zginęło blisko 130 polskich żołnierzy było upamiętnione i mogło służyć zachowaniu tożsamości narodowej dla kolejnych pokoleń Polaków.