2019-04-24

Imieniny: Urbana i Grzegorza

Polszczyzna czterech pokoleń w Starostwie Powiatowym

by Marek Sokołowski on Luty 22, 2014

Konferencja dotycząca języka polskiego  pt. „Polszczyzna czterech pokoleń” odbyła się 21 lutego w sali konferencyjnej szydłowieckiego Starostwa. W czasie konferencji wygłoszone zostały trzy referaty, które łączył jeden temat przewodni – stan współczesnej polszczyzny. Omówiono także jej przemiany na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wykładowcy namawiali słuchaczy, szczególnie tych młodych, aby mówili poprawniej, by śledzili swoje błędy językowe, analizowali mechanizmy ich powstawania i dbali o jeszcze lepszą polszczyznę. Posługiwanie się poprawnym, zrozumiałym językiem pomaga we wzajemnych relacjach.

Pierwszy wykład „Zmiany polskiej grzeczności w XX i XXI w.” wygłosiła dr Alicja Gałczyńska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dr. Gałczyńska opowiadało o obyczajowości, zasadach polskiej grzeczności czy też normach etykietalnych. Podkreślała iż od wielu pokoleń polską grzeczność utożsamiano z osobą skromną, natomiast dzisiejsze młode pokolenie staję się nieskromne, pewne siebie. Zaznaczała iż obecne zwroty grzecznościowe zostały sprowadzone przez owe pokolenie do minimum.

Drugi wykład „O języku mniej poważnie” – Barbary Maciąg, nauczycielki i konsultantki ds. edukacji humanistycznej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, wyjaśniał słuchaczom jak ważna jest precyzja wypowiedzi, klarowny przekaz, dosłowność. Mottem wykładu było powiedzenie „Jak Cię słyszą, tak Cię piszą. B. Maciąg podkreślała iż obecne młode pokolenie coraz częściej zapożycza słownictwo z języków obcych szczególnie z języka angielskiego, natomiast nie rozumie podstawowych określeń panujących w języku ojczystym.

Przykład: Jak nazywa się ptak żyjący w drzwiach? -In door  (ang. In door – w drzwiach).

Temat „Język współczesnej młodzieży” –  poruszyła Małgorzata Piwowarczyk, nauczyciel języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Pani Małgorzata w bardzo interesującym stylu opowiedziała słuchaczom o języku młodzieżowym tzw. slangu młodzieżowym. O tym iż mowa młodzieżowa zmienia się, ewoluuje, sprawia wrażenie żywej i często trudno za nią nadążyć. Słowa pojawiają się, znikają, zmieniają znaczenie. To co wczoraj było trendi dzisiaj jest już passé.

Na zakończenie konferencji uczestnicy nagrodzili wykładowców gromkimi brawami a organizatorzy wręczyli im drobne upominki. W konferencji wzięli udział wicestarosta Roman Woźniak, dyrektor ZSO im. Henryka Sieniewicza Karol Kopycki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Elżbieta Szymańska, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Joanna Strzelecka.

Organizatorami konferencji była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Patronat honorowy nad konferencją objął starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.

Tekst i foto: Agnieszka Gawor