2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych a Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

by Bartosz Kaluga on Styczeń 2, 2015

Przyczyna i cel sporządzenia opracowania: Przyjęty w 2013 roku program wieloletni „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” w latach 2013 – 2022 (Program, Program MT) to ambitne przedsięwzięcie transformacyjne, które pochłonie znaczną część wydatków budżetowych państwa. Z wielu powodów, głównie ze względów bezpieczeństwa państwa, Program MT jest koniecznością. To także duża szansa dla polskiej gospodarki, ale i odpowiedzialność po stronie osób dysponujących środkami pochodzącymi z podatków.

Na samym początku wdrażania programu pojawiły się głosy podające w wątpliwość, czy jego założenia – a w szczególności to dotyczące szerokiego udziału polskiego przemysłu obronnego w programach operacyjnych – zostaną zrealizowane.

Przeprowadzona przez Autorów analiza warunków ekonomicznych i prawnych wskazuje, że istniejący system zamówień obronnych oraz organizacja zamówień nie sprzyjają realizacji Programu. Głównym problemem są wynikające z przepisów ograniczenia elastycznego kształtowania przyszłej współpracy zagranicznych partnerów i polskiego przemysłu obronnego w wieloletniej perspektywie. Autorzy dochodzą do wniosku, że regulacje wprowadzają nadmierny formalizm i są niedostosowane do celu Programu, co prowadzi do ubezwłasnowolnienia zaangażowanych osób i instytucji. Większość regulacji nie uwzględnia przemysłowych oraz ekonomicznych czynników, co powoduje, że programy operacyjne często nie będą miały przełożenia na realia gospodarcze.

Celem niniejszego opracowania jest nie tylko wskazanie podstawowych barier utrudniających angażowanie polskiego przemysłu w programy operacyjne w ramach Programu MT, lecz także zaprezentowanie proponowanych kierunków zmian. Zdaniem Autorów dla osiągnięcia założeń Programu MT konieczne jest całościowe podejście do systemu zamówień obronnych i wprowadzenie takich zmian – zarówno w regulacjach, jak i w podejściu do procesu zamówień – które pozwolą osiągnąć cele wiązane z Programem MT.

Maciej Olex-Szczytowski
Małgorzata Darowska

Fundacja Pułaskiego