2019-04-18

Imieniny: Piotra i Mikołaja

Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. – Rekomendacje Fundacji Pułaskiego

by Bartosz Kaluga on Maj 6, 2014

W dorocznym wystąpieniu (expose) minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaprezentuje (8 maja) przed Sejmem założenia prowadzonej przez siebie polityki na nadchodzący rok. Ostatnie miesiące pokazują jak istotne dla bezpieczeństwa Polski są sprawy w przestrzeni międzynarodowej. Zespół ekspertów Fundacji Pułaskiego podjął się opracowania zbioru rekomendacji pt. „Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa RP w 2014 r. Dokument stanowi syntezę działań jakie zdaniem FKP polska dyplomacja powinna podjąć w 2014 r. w odniesieniu do poszczególnych kierunków geograficznych i najważniejszych zagadnień międzynarodowych.

„Pamiętając, że obiektywizm samooceny jest z natury rzeczy subiektywny chcielibyśmy, aby dobrą praktyką stało się uwzględnianie opinii pozarządowych ośrodków analitycznych w procesie planowania strategii polskiej polityki zagranicznej. Perspektywa ‘z zewnątrz’ resortu spraw zagranicznych będzie nie tylko odświeżająca ale i użyteczna.” – powiedział Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego.

Wśród rekomendacji za najistotniejsze należy uznać:

 1. Niezależnie od prowadzonych przez Polskę wysiłków na rzecz modernizacji Sił Zbrojnych – Sojusz Północnoatlantycki pozostaje głównym zewnętrznym filarem bezpieczeństwa RP.
 2. Priorytetowym celem w 2014 r. powinno być ogłoszenie planowanej daty przyjęcia europejskiej waluty. Wejście do strefy euro powinno być traktowane zarówno jako działanie gospodarcze, jak i dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa dla Polski.
 3. Polska powinna być liderem prac nad powstaniem nowej strategii bezpieczeństwa UE.
 4. Powinniśmy dążyć do zwiększenia stałego stacjonowania sił zbrojnych USA na terytorium RP. Chodzi zarówno o zwiększenie liczby samolotów w ramach Aviation Detachment, jak i rozlokowanie w Polsce oddziałów wojsk lądowych USA.
 5. Rząd RP powinien rozważyć ograniczenie do minimum kontaktów roboczych i politycznych ze stroną rosyjską. Należy ponownie ocenić zasadność organizowania w 2015 r. „Roku polskiego w Rosji” i „Roku rosyjskiego w Polsce”.
 6. Zwiększenie działań i obecności Polski w regionie Bałkanów Zachodnich umocni naszą pozycję nie tylko na Bałkanach, ale także wewnątrz UE, głównie dzięki możliwości pozyskania w długim okresie sojuszników dla takich celów politycznych jak wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
 7. Polska jest ściśle związana gospodarczo z Niemcami, toteż rozwój relacji niemiecko-chińskich, kosztem związków Chin z Francją i Wielką Brytanią, ma dla Polski kluczowe znaczenie ekonomiczne.
 8. Azja Centralna pozostaje szczególnie zagrożona fundamentalizmem islamskim związanym z ideologią antyzachodnią. W tym kontekście w interesie Polski jest kontynuowanie pomocy rozwojowej w regionie, w tym wsparcie dla świeckiej edukacji (także stypendia w Polsce).
 9. Inicjatywy promujące w Afryce Północnej doświadczenia polskiej transformacji ustrojowej są dobrze odbierane w regionie, o ile zostaną dostosowane do bieżących wyzwań każdego z państw.
 10. Konflikt rosyjsko-ukraiński potwierdził konieczność większego zaangażowania Polski w tworzenie skutecznych systemów zapewniania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Stworzenie dokumentu o charakterze strategicznym dot. cyberbezpieczeństwa RP (Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP) stanowi niezbędny element prac nad bezpieczeństwem cyberprzestrzeni w Polsce.
 11. W obszarze bezpieczeństwa energetycznego za najważniejsze zadanie należy uznać kontynuację działań związanych z dywersyfikacją kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski, w tym pilne dokończenie terminala LNG w Świnoujściu.

Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji Pułaskiego