2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji  na urządzeniach Użytkownika, za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Gąsawach Rządowych nr budynku 30a, 26-502 Jastrząb; NIP 799-192-29-21

Wszelkie dane klientów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych podlegają ochronie. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia z bazy portalu.

Korzystając z serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich ujawnionych danych. Wydawca  zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów określonych w Ustawie – takich jak organy państwowe do ich wglądu uprawnione jak i strony w ewentualnym postepowaniu karnym lub cywilnym. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych (np. poprzez newsletter, informowanie o ofertach reklamowych czy patronatu medialnego).

 

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Massive Marketing Bartosz Kaluga z siedzibą w Gąsawach Rządowych nr 30a, 26-502 Jastrząb; NIP  799-192-29-21

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych portalu.

3. Cookies Administratora  – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem portalu.

4. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej portalu.

5. Serwis/portal  – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy o charakterze informacyjno-publicystycznym, działający w domenie portalszydlowiecki.pl .

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisywaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam aż do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.  Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danych przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.  W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są cookies.

1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a) konfiguracji serwisu

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystanie ze stron internetowych Serwisu;

– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację oraz odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

– zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka czy regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

– zapamiętania historii odwiedzanych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;

b) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

– optymalizacji zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

d) zapamiętania lokalizacji Użytkownika

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności  dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji

e) analiz i badań oraz audytu oglądalności

– tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje  cookies zewnętrzne w następujących celach:

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (tj. Youtube; Wrzuta.pl; Vimeo; inne)

b) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (Google Analytics)

c) prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy (Google AdSense)

d) zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook, Twitter, Google, Disqus)

e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (Facebook, Twitter, Nk.pl)

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, której używa.