2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Policyjne działania „ BUS-PRĘDKOŚĆ

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 27, 2016

Pod kryptonimem BUS-PRĘDKOŚĆ w czwartek 22 września br. policjanci z szydłowieckiej drogówki przeprowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Celem prowadzonych działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zwiększenie świadomości kierujących pojazdami, którzy lekkomyślnie przekraczają przepisy ruchu drogowego, oraz ustawy o transporcie drogowym, zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów typu BUS do przewozu osób jak i zredukowanie zagrożeń związanych z ruchem tego rodzaju pojazdów.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, przewóz osób w liczbie przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

Powyższe działania spowodowały, że policjanci skontrolowali  łącznie 29 busów, ujawnili 5 przekroczeń prędkości, z czego 1 dotyczyło busów. Nałożyli w sumie 5 mandatów karnych w tym 1 na kierujących busami za przekroczenie prędkości, zatrzymali 1 dowód rejestracyjny.

sierż. Marlena Skórkiewicz