2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

„Policjant, który mi pomógł” – Konkurs

by Bartosz Kaluga on Marzec 24, 2016

Ruszyła IX edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Organizatorem przedsięwzięcia jest jak zawsze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2016 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z końcem czerwca 2016 r.

Ideą konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.  Kandydatów, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji). Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów osoby indywidualne, przedstawicieli organizacji i instytucji (z wyjątkiem policji) można nadsyłać przez cały rok za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z formularza zgłoszeniowego do druku, załączonego do wyżej podanej strony internetowej).

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku, osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu.

Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni kapituła złożona z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2016 roku.

Wręczenie nagród Laureatom konkursu planowane jest podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Zapraszamy państwa do zgłaszania kandydatów.

Info: sierż. szt. Marlena Skórkiewicz