2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Policjanci świętowali w 95-tą rocznice powstania polskiej policji

by Marek Sokołowski on Lipiec 25, 2014

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbył się dziś ( 25 lipca) uroczysty apel w ramach powiatowych obchodów Święta Policji. Nawiązuje ono do daty powstania tej formacji, która miała miejsce przed 95 laty. Powołano wtedy umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania  bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z kolei ustawa z 6 kwietnia 1990 r., utworzyła ramy prawne funkcjonowania Policji, po upadku komunizmu.

W trakcie powiatowych obchodów na wyższy stopień służbowy awanse otrzymali wyróżniający się funkcjonariusze, były także życzenia od władz samorządowych i podziękowania za ofiarną służbę. Życzenia funkcjonariuszom złożył także komendant KPP w Szydłowcu mł. Inspektor Jarosław Popczyński. Wyróżniono także osoby zasłużone dla Policji. Medale za zasługi otrzymali: starosta Włodzimierz Górlicki, ks. kan. Adam Radzimirski i kapelmistrz Henryk Kapurski.

Rys historyczny związany z dziejami formacji przedstawiła Anna Lużyńska podinspektor w Kancelarii Starosty Szydłowieckiego. Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Właśnie na pamiątkę tego dnia obchodzone jest Święto Policji. W 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. W trakcie kampanii wrześniowej zginęło około 2 tys. z nich, a 12 tysięcy dostało się do niewoli w Związku Radzieckim po napaści z 17 września 1939 roku. Niemal sześć tysięcy policjantów zamordowano w ZSRR wiosną 1940 roku. W trakcie okupacji struktury policyjne funkcjonowały przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Policja Państwowa została formalnie rozwiązana przez polskie władze na uchodźstwie 1 sierpnia 1944 roku, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego.

W 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał Milicję Obywatelską. Osiem lat później Polska zerwała kontakty z Interpolem, choć była jednym z państw – założycieli tej organizacji w 1923 roku. Policja została powołana ponownie w trakcie transformacji ustrojowej ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku, która weszła w życie 10 maja 1990 roku. Po sformowaniu Policji włączyła się ona ponownie do struktur międzynarodowych – 27 września 1990 roku została członkiem Interpolu, a w grudniu 1991 roku – International Police Association. Od tego czasu formacja podlegała reformom, przechodząc jednocześnie proces modernizacji technicznej.

W Policji służy obecnie około 100 tysięcy funkcjonariuszy, którzy są wspierani przez niemal 25 tysięcy pracowników cywilnych. Na czele formacji stoi komendant główny, a Policja podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Policja tworzona jest przez funkcjonariuszy służb prewencyjnej i kryminalnej, wspomaganych przez służby wspierające w zakresie logistycznym, technicznym i organizacyjnym. Struktury terytorialne Policji (komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie, komisariaty, Komenda Stołeczna Policji) wspomagane są przez jednostki podporządkowane centralnie, w tym powstałe 15 kwietnia 2000 roku Centralne Biuro Śledcze zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych, realizujące zadania z zakresu fizycznego przeciwdziałania terroryzmowi, a także wsparcia działań innych jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia (np. operacji przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym o charakterze zbrojnym). Funkcjonariusze Policji w trakcie wykonywania zadań służbowych korzystają z szeregu uprawnień, w tym m.in. do zatrzymywania i legitymowania osób, kontroli osobistej, a także używania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.