2022-12-07

Imieniny:

Podsumowanie programu „Razem bezpieczniej”

by Damian Ziółkowski on Listopad 28, 2018

23 listopada 2018 roku na auli PSP nr 2 im. Jana Pawła II odbyła się gminna debata, podsumowująca realizację programu „Razem bezpieczniej” im Władysława Stasiaka. Podczas debaty o założeniach programu opowiedział Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Dyrektor PSP nr 2 Krzysztof Ubysz. Głos zabrali również komendanci Państwowej Straży Pożarnej Paweł Sokół oraz Komendy Powiatowej Policji Jacek Różalski, którzy opowiedzieli o realizowanym programie „Razem bezpieczniej”. 

W lipcu tego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptował dofinansowanie 8 projektów z województwa mazowieckiego na realizację zadań publicznych w ramach Programu Razem bezpieczniej. Wśród tych samorządów znalazła się Gmina Szydłowiec.

Gmina Szydłowiec zrealizowała projekt pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego”.
W ramach projektu wykonano dwa interaktywne przejścia dla pieszych tj. dwa progi zwalniające z wyniesionymi, kolorowymi przejściami dla pieszych, zamontowano stałą organizację ruchu w postaci znaków pionowych i nowe oznakowanie poziome.
19 października br. odbył się odbiór interaktywnych przejść dla pieszych. Przejścia powstały przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu na ulicy Wschodniej. Gmina na utworzenie dwóch interaktywnych przejść otrzymała sto tysięcy złotych dotacji celowej. Wkład własny gminy wyniósł 41.900 zł na realizacje tego programu.

Podczas debaty odbył się również pokaz prawidłowego wykonywania RKO u dzieci i osób dorosłych. O oprawę artystyczną zadbali uczniowie PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie.
Spotkaniu towarzyszyło wręczenia nagród w konkursach wiedzy oraz plastycznym pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
W konkursie wiedzy pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Skórkiewicz z PSP nr 2 w Szydłowcu. Miejsce drugie w wyniku dogrywki przypadło Juli Czajkowskiej również z PSP nr 2, a miejsce trzecie zajęła Karolina Drypa z PSP w Sadku. Wyróżnienia przyznano: Klaudii Kowalskiej z PSP nr 1 w Szydłowcu, Oliwi Sokołowskiej z PSP w Majdowie, Małgorzacie Petrykowskiej z PSP w Wysokiej, Dari Stefańskiej z PSP w Sadku, Natalii Lużyńskiej z PSP w Wysokiej, Natalii Celi z PSP nr 1 w Szydłowcu, Rafałowi Mamli z PSP w Majdowie.
Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu plastycznego z poszczególnych placówek oświatowych.

Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu:
– I miejsce Dominika Karpeta,
– II miejsce Jan Stefański,
– III miejsce Dariusz Kołodziej,
– wyróżnienia otrzymały Wiktora Skrzyńska i Joanna Orlicka.

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu:
– I miejsce Marysia Gubała,
– II miejsce Emilia Berus,
– III miejsce Wiktoria Bąk,
– wyróżnienia otrzymały Lena Sykuła i Zuzanna Dobosz.

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu:
– I miejsce Pola Wiśniewska,
– II miejsce Olga Arak,
– III miejsce Hania Maj,
– wyróżnienia otrzymali Dawid Głowacki, Oleg Zapora, Nikola Osak, Julia Wiaderek.

Oddział Przedszkolny Publicznej Szkole Podstawowej im. Bp. J. Chrapka w Majdowie:
– I miejsce Zosia Jakubczyk,
– II miejsce Błażej Uciński,
– III miejsce Julia Tomczyk,
– wyróżnienia otrzymali Marysia Gronek i Maciek Przygodzki.

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Sadku:
– I miejsce Szymon Czubak,
– II miejsce Magdalena Rafalska.

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. S. „Grota” Roweckiego w Wysokiej:
– I miejsce Julia Głuch,
– II miejsce Lena Nowak,
– III miejsce Laura Adamczyk.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, wręczone 23 listopada 2018r. podczas debaty „Razem bezpieczniej”.
Nad przebiegiem konkursów czuwała komisja w składzie: Marek Gawin – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu, Arkadiusz Madej – Dowódca JRG w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Aneta Furmańska – Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu Monika Zyzman – Wiśnios – Inspektor Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego, Magdalena Kopycka – Podinspektor Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego.

Konkurs wiedzy i konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”to część projektu „Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego” realizowanego przez Gminę Szydłowiec w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Źródło: http://szydlowiec.pl / Ilona Mamla