2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Podsumowanie debaty społecznej w Orońsku

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 29, 2015

W piątek 25 września 2015 roku w budynku Urzędu Gminy w Orońsku odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy. W debacie oprócz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu  i Urzędu Gminy wzięli  udział mieszkańcy gminy oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Orońsku. Spotkanie było okazją do zwrócenia uwagi na obecne problemy, dało też każdemu z uczestników możliwość zgłoszenia wniosków i postulatów związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.

Debatę rozpoczął Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu asp. szt. Dariusz Kalita witając zebrane osoby, po czym nakreślił główne założenia i cele realizowanych na Mazowszu debat społecznych. W dalszej części spotkania asp.szt. Kalita omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy Orońsko w odniesieniu do lat ubiegłych.

Po przygotowanych wystąpieniach przyszedł czas na zgłaszanie swoich uwag dotyczących poprawy bezpieczeństwa.  W czasie  godzinnej debaty mieszkańcy informowali i dyskutowali o wielu sprawach, zwłaszcza tych dotyczących ich bezpośrednio. Między innymi przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących samochodami czy brawurowej jazdy, co jest ogromnym zagrożeniem dla poruszających się pieszych i rowerzystów.

W trakcie spotkania padły również pytania związane ze zmianami organizacji ruchu spowodowane przebudową drogi S7.

Ze swej strony policjanci  przestrzegali zebranych przed oszustami metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, przypominali o właściwym zabezpieczeniu mienia na terenie posesji a także zachowaniu ostrożności, zwłaszcza przez osoby starsze w kontaktach z osobami oferującymi podpisywanie wszelkiego rodzaju umów oraz z osobami oferującymi towary i usługi.

Nie zabrakło tematów dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Obecni na spotkaniu funkcjonariusze namawiali do korzystania z elementów odblaskowych na drogach, nie tylko tam gdzie nakazują to przepisy. Poruszony został temat młodych kierowców, których brawura często bywa przyczyną tragedii.

Podczas debaty policjanci zapoznali się sygnalizowanymi zagrożeniami, problemami  i oczekiwaniami mieszkańców, dzięki czemu w codziennej służbie funkcjonariusze będą mogli sprawniej realizować zadania służbowe dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

sierż. Marlena Skórkiewicz