2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Podsumowanie debaty społecznej w Chlewiskach

by Bartosz Kaluga on Luty 23, 2016

W środę 17 lutego 2016 roku w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Chlewiska.

W debacie oprócz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu  i Urzędu Gminy w Chlewiskach wzięli  udział mieszkańcy gminy Chlewiska oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach, zwracając uwagę na obecne problemy i zgłaszając swoje wnioski związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy.

Debatę publiczną rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Szydłowcu podinspektor Marek Filipiak powitaniem wszystkich gości. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu aspirant sztabowy Dariusz Kalita, który nakreślił główne założenia realizowanych na Mazowszu debat społecznych. 

W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Prewencji zaprezentował strukturę jednostki, skalę zagrożenia przestępczością oraz działania podjęte przez Policję wobec przemocy w rodzinie i stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówił również realizację zobowiązań i wniosków z poprzedniej debaty. Następnie Naczelnik Kalita odniósł się do zagadnień związanych z przestępstwami, których ofiarami są osoby starsze, a dokonywane są metodą „na wnuczka”, „na policjanta” itp. Na zakończenie swojego wystąpienia Naczelnik Kalita przybliżył działania profilaktyczne kierowane do młodzieży, ujęte w programie „STOP dopalaczom” oraz omówił zasady funkcjonowania nowego narzędzia komunikacji, jakimi są „Mapy Zagrożeń”.

Po wystąpieniach przyszedł czas na zgłaszanie swoich uwag dotyczących poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Mieszkańcy gminy Chlewiska zgłosili uwagi dotyczące zmiany organizacji ruchu i utworzenie przejścia dla pieszych oraz ustawienia lustra w rejonie skrzyżowania w miejscowości Stefanków.

Na zakończenie debatujący mieli możliwość zgłoszenia swoich oczekiwań wobec Policji wypełniając anonimowe ankiety.

Info: sierż. Marlena Skórkiewicz