2022-05-24

Imieniny: Łucji i Wilhelma

Podpisali umowę.

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 29, 2016

23 czerwca br. Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i ks. dziekan Adam Radzimirski podpisali umowę pomiędzy Gminą Szydłowiec, a Parafią Rzymsko – Katolicką w Szydłowcu na mocy której gmina przejęła w posiadanie – umową użyczenia – grunty przy ulicy Kamiennej 14, tj. plac o powierzchni 1500 m2. 

Użyczony teren zostanie uporządkowany – wykarczowany i wyrównany, a zagrażające bezpieczeństwu przechodniów pozostałości budynku zostaną rozebrane. Tym samym poszerzy się miejska przestrzeń publiczna. Gmina zamierza zagospodarować ten plac tak, aby powstały nowe miejsca postojowe wykorzystywane m.in. w czasie uroczystości miejskich i kościelnych. Pozwoli to na odciążenie rynku z ruchu samochodowego.